Новини

http://www.levenia.com.ua/

Запрошуємо до реєстрації у ВФК “Левеня-2022″, який буде проведено орієнтовно у кінці вересня – початок жовтня 2022 року в режимі онлайн і діти зможуть взяти участь з будь-якого куточка світу.

Щоб у вас,  діти,  було майбутнє,  потрібно працювати.
Інформація на сторінці "Конкурси та олімпіади"

7 клас тиск https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4466334

9 кл рівноприскорений рух  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5539086


Програма ЗНО з фізики 2020 року

http://osvita.ua/doc/files/news/9/947/Physics.pdf

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧНІВ, ЯКІ ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗНО

Повторюємо "Молекулярну фізику і термодинаміку"

7 - 11 класиЗавдання на період карантину 

(31/01/2020 - 11/02/2020 - 14 /02/2020) 

7 клас

                             Тема: Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
Опрацювати: Матеріал:   https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/8714
                                           https://www.youtube.com/watch?v=Bio42DAwYSs
                        Задачі:      https://www.youtube.com/watch?v=6_089WbR304
Опрацювати: § 20, задачі записати до зошита.
Розв’язування розрахункових задач: (записати задачі до зошита)
1)Яка маса тіла, якщо на нього діє сила тяжіння 250 Н?
Screenshot_17
2)Яка сила тяжіння діє на алюмінієвий кубик зі стороною 12 см?
Screenshot_18
3)  Скільки важить бензин обʼємом  25 л?
Screenshot_19

Тема: Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.
 Тертя в природі й техніці.

Опрацювати: § 21, виконати № 1 -16 с. 148 (на вибір по рівнях) , 
Рекомендації: виписати означення сили тертя, від чого залежить сила тертя, формула для знаходження,  переписати до зошита приклади розв'язування задач з § 21 с. 148., підготувати інформацію "Тертя шкідливе чи корисне".
Переглянути відеоролик за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=gTHL1yhM4ts  -сила тертя.
https://www.youtube.com/watch?v=gfbtJ-aRKWg

8 клас
Тема: Сила струму. Амперметр.
Напруга. Вольтметр
Рекомендації: виписати формули та означення сили струму, напруги, їх вимірювання.
                                Розібрати задачі с. 144, 148
Переглянути: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2873

                     https://www.youtube.com/watch?v=uuekkcxJ5K0    
 Розглянути задачі:  https://www.youtube.com/watch?v=rJoMVvGntMk

https://www.youtube.com/watch?v=CZKjWJHiKIE

https://www.youtube.com/watch?v=rB5gaTvISxo
Опрацювати: § 27,28, виконати № 2, 3,4,вправа 27

Сила струму. Напруга

Сила струму –  це фізична величина, що чисельно дорівнює величині заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за 1 с.
або
Сила струму –  це фізична величина, що чисельно дорівнює швидкості протікання електричного заряду через поперечний переріз провідника.

де  – сила струму,   ;
       – заряд;
        – час.

Сила струму вимірюється амперметром («+» амперметра підключається до «+» джерела), що включається в коло послідовно з приладом, в якому вимірюється сила струму.

Напруга –  це фізична величина, що чисельно дорівнює роботі струму по перенесенню одиничного додатного заряду.
де  – напруга,  ;
        – робота;
        – заряд.
.
Напруга вимірюється вольтметром, що вмикається паралельно до ділянки кола, на якій треба виміряти напругу.

Щоб не спотворювати параметри кола, вольтметр повинен мати опір набагато більший опору приладів, інакше його опір буде відчутно змінювати опір кола.

Тема: Опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Реостати.  Закон Ома для ділянки кола. 

Опрацювати: § 29,30
Рекомендації: виписати формули та означення дпя опору провідника, закон Ома, розглянути та переписати задачі с. 152, 157,158.

 переглянути відеоролик -
Опір провідника   https://www.youtube.com/watch?v=hAkF5anB8cE
Залежність опору від температури   https://www.youtube.com/watch?v=XFsTKzlHOfI
Закон Ома     https://www.youtube.com/watch?v=sC6uW7wV7mg


Приклад розв’язування задачі.

Через провідник, оиір якого дорівнює 6 Ом, за 2 хв проходить заряд 60 Кл. Знайдіть напругу, прикладену до кінців провідника.


9 клас


Підготувати  навчальний проект.   "Радіаційна картина Шостки. Екологічні проблеми атомної енергетики та радіаційного забруднення". 
або "Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея?"
Повторити!

Тема:   Розв'язування задач з теми «Енергія звязку атомного ядра»
Енергія зв'язку визначається величиною тієї роботи, яку потрібно виконати для розщеплення ядра на нуклони, що його складають.
Нині обчислити енергію зв'язку теоретично, подібно до того, як це можна зробити для електронів в атомі, не вдається. Виконати відповідні розрахунки можна, лише застосовуючи співвідношення Ейнштейна між масою та енергією:
2. Питома енергія зв'язку.
Чим більше протонів у ядрі, тобто чим більший заряд Хе ядра, тим сильніше кулонівське відштовхування між протонами. Тому для того, щоб вони не розліталися під дією кулонівських сил, потрібна більша кількість нейтронів для стабілізації ядра. За малих Z кількість нейтронів N = Z , а за великих Z (у ядрах важких елементів) навіть значна кількість нейтронів у ядрі (N = 1,6∙Z) вже не може перешкоджати його розпадові. Останнім стійким ядром, яке має максимальну кількість протонів, є Плюмбум (Z = 82).
Для характеристики міцності ядер звичайно беруть енергію зв'язку в розрахунку на один нуклон.
Питома енергія зв'язку  це енергія зв'язку, яка припадає на один нуклон.
Дефектом мас називається різниця між сумарною масою всіх нуклонів ядра у вільному стані та масою ядра.
Мірою енергії зв'язку атомного ядра є дефект мас. Якщо  — енергія зв'язку ядра, яка виділяється під час його утворення, то відповідна їй маса  характеризує зменшення сумарної маси всіх нуклонів під час утворення ядра. Отже:


4. Одиниці вимірювання дефекту мас і енергії зв’язку.
Дефект мас вимірюють в а.о.м., оскільки в таблицях відносні атомні маси наведені саме в а.о.м.
Енергію зв’язку вимірюють в МеВ.

         Знайдіть дефект мас і енергію зв'язку ядра Нітрогену   (Відповідь: 0,10851 а. о. м.;   101 МеВ)
   — див. таблицю «Відносна атомна маса деяких ізотопів»

·         Знайдіть дефект мас ядра Літію  (Відповідь: 0,042 а. о. м.)
·         Чому дорівнює енергія зв'язку ядра  ? (Відповідь: 54,4 МеВ.)
   — див. таблицю «Відносна атомна маса деяких ізотопів»

        Тема:
 Розв'язування задач з теми «Енергетичний вихід ядерної реакції»
1.  Допишіть рівняння ядерних реакцій
Під час розв'язування задач на енергетичний вихід ядерної реакції слід користуватися таким алгоритмом.
1. Знайти сумарну енергію зв'язку Е0 ядер, що вступають у реакцію.
2. Знайти сумарну енергію зв'язку Е ядер — продуктів реакції.
3. Знайти різницю цих енергій:
∆Е = Е- Е.
Отриманий результат — енергетичний вихід ядерної реакції:
• якщо ∆Е > 0 , то ядерна реакція йде з виділенням енергії;
• якщо ∆ < 0, то ядерна реакція йде з поглинанням енергії.
Задача.  Визначте енергетичний вихід ядерної реакції 
 +    + , якщо питома енергія зв'язку ядра  становить 7,48 МеВ/нуклон, питома енергія зв'язку ядра  — 7,08 МеВ/нуклон, питома енергія зв'язку ядра — 7,75 МеВ/нуклон. Відповідь подайте у мегаелектрон вольтах.
Розв'язання
До реакції:
Eзв() = 14 нуклонів 7,48 МеВ/нуклон = 104,74 МеВ.
Езв() = 4 нуклона 7,08 МеВ/нуклон = 28,32 МеВ.
Е0 = Езв() + Езв(42He) = 133,06 MeB.
Після реакції:
Езв()= 17 нуклонів-7,75 МеВ/нуклон = 131,75 МеВ.
Езв() = 0.
Е = Езв() + Езв() = 131,75 МеВ.
∆Е = 1330,6 МеВ - 131,75 МеВ = 1,31 МеВ.
Відповідь: 1,31 МеВ.
Тема: Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. 
Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного  руху
Опрацювати: § 28,29,  виписати та вивчити алгоритм п.4 с. 195 -197
Рекомендації: виписати до зошита означення рівноприскореного руху, прискорення, виписати формули прискорення, швидкості, переміщення, розібрати і переписати задачі с.190,191.
Переглянути:
https://www.youtube.com/watch?v=GGe79mKmOT8
Приклади задач -   https://www.youtube.com/watch?v=4PLG5ySPQic

10 клас
Тема:  Ізопроцеси
Опрацювати: § 30, розібрати задачі 1,2 с.183, 184,  виконати №4,5 вправа 30,   
Переглянути матеріал:  
Тема. Ізопроцеси в газах. Графіки ізопроцесів.
Приклади розв’язування задач
Задача 1. При нагріванні газу у закритій посуд...
                               Повторити!
Тема:  Основні положення молекулярно - кінетичної теорії (МКТ) будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул. Температура. Броунівський рух, дифузія. 
Переглянути:
Дифузія   https://www.youtube.com/watch?v=_s3AuXp4GAY
Броунівський рух  https://www.youtube.com/watch?v=DvotXiUuBPE

Атомна одиниця маси
Одиниця вимірювання мас атомів і молекул
Атомна одиниця маси
Відносна атомна маса
відношення маси даного атома до 1/12 маси молекули Карбону
Відносна атомна маса
Відносна молекулярнамаса
відношення маси даної молекули до 1/12 маси молекули Карбону
Відносна молекулярна маса
1 моль
кількість речовини, у якій міститься стільки ж молекул, скільки атомів міститься в 12 г Карбону
Молярна маса
Молярна маса
маса 1 моль речовини
Стала Авогадро
Стала Авогадро
величина, яка вказує кількість молекул, однакову для 1 моль будь-якої речовини
Молярний об’єм
Молярний об’єм
об’єм 1 моль речовини
Концентрація
Концентрація
кількість молекул в одиниці об’єму
Кількість речовини
Кількість речовини
відношення кількості молекул у даному тілі до кількості молекул в 1 моль речовини
Атомна одиниця масиПриклади розв’язування задач

2. Зв'язок тиску з температурою
        

Приклади розв’язування задач


11 клас

Теми: Когерентність світлових хвиль. 
Особливості лазерного випромінювання.
Інтерференція світла
Дифракція світла. Дифракційні ґратки.
Дисперсія світла. Поляризація світла.

Опрацювати: § 29, 30, 31, 32., задачі записати до зошита

Розглянути задачі:   https://www.youtube.com/watch?v=JFOiAz7awZcРекомендації: виписати до зошита  ознаення когерентність світлових хвиль, інтерференції світла, умови виникнення максимумів та мінімумів, означення дифракції світла, дисперсії світла, поляризації світла. Виписати  особливості лазерного випромінювання.
.

Переглянути матеріал: https://www.youtube.com/watch?v=gE3zO9FSDm0

  • https://www.youtube.com/watch?v=P7HbG-iDi8s
    інтерференція  -  https://www.youtube.com/watch?v=_kf7guE1AMw

  •  дифракція  - https://www.youtube.com/watch?v=vMdn-s6OelQ

  • поляризація  - https://www.youtube.com/watch?v=Z2ng7VJr14o

  • дисперсія -  https://www.youtube.com/watch?v=_FAkIhVAot8

  • https://www.youtube.com/watch?v=di0_fB8i5iU

Повторити!

   Розв'язування задач на тему "Заломлення світла" 
3)  Зображення предмета AB  перебуває на відстані 40 см від лінзи, фокусна відстань якої 15 см. Визначте: на якій відстані отримаємо зображення, яке це зображення, яке збільшення дає лінза. Побудуйте зображення.

http://pidruchnik.info/lesson/physics/11klas_1/11klas_1.files/image538.jpg

 4)  Дано: головна оптична вісь лінзи NN, положення джерела світла S та його зображення S´. Знайдіть побудовою положення оптичного центра лінзи О  та її фокусів для випадків (рис. 1).

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Маришка 3\pic6-1-1.gif

Розвязок:

Для знаходження положення оптичного центра лінзи О и та її фокусів F використаємо основні властивості лінзи та променів, що проходять крізь оптичний центр лінзи, фокуси лінзи або  паралельно головній оптичній вісі лінзи.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Маришка 3\pic6-1-2.gif

Випадок 1. Предмет S та його зображення розташовані по один бік відносно головної оптичної вісі лінзи NN (рис. 2). Проведемо через S та  S´ пряму (побічну вісь) до перетину з головною оптичною віссю NN в точці О. Точка О визначає положення  оптичного  центра лінзи, розташованої перпендикулярно осі NN. Промені, що йдуть через оптичний  центр О, не заломлюються. Промінь SA, паралельний NN, заломлюючись, пройде крізь фокус F та зображення  S´, причому  через S´ йде продовження променя SA. Це означає, що зображення S´ у лінзі є уявним. Предмет S розташовано  між оптичним центром и фокусом лінзи. Лінза є збиральною.Випадок 2. Проведемо через S та S´ побічну вісь до перетину з  головною оптичною  віссю NN в точці О – оптичному центрі лінзи (рис. 3).

Промінь  SA, паралельний NN, заломлюючись, піде крізь фокус F та зображення S´, причому  через S´ йде продовження променя SA. Це означає, що  зображення уявне, а лінза, за побудовою, розсіювальна.Випадок  3. Предмет S та його зображення лежать по різні боки  від головної оптичної вісі NN (рис. 4).

Зєднав  S и S´, знаходимо положення оптичного центра лінзи та положення лінзи. Промінь SA, паралельний NN, заломлюється та через фокус F проходить в точку S´. Промінь, який пройшов  крізь оптичний центр не заломлюється.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Маришка 3\pic6-1-3.gifC:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Маришка 3\pic6-1-4.gif5) Світна точка знаходиться на відстані 8 см від збиральної лінзи з фокусною відстанню 16 см. Яким буде і на якій відстані від лінзи зображення точки? Побудуйте зображення


Дано:  d = 8 см;   F = 16 см;   f - ?

Предмет розташовано між оптичним центром та фокусом лінзи. Зображення уявне (по один бік з предметом відносно лінзи). Тоді f беремо із знаком мінус.

Зображення пряме, уявне, збільшене.
 6) Точка знаходиться на відстані 24 см від лінзи фокусна відстань якої 18 см. На якій відстані від лінзи знаходиться зображення точки? Яке це зображення? Побудуйте зображення

Дано: d = 24 см;   F = 18см;   f - ? Г - ?

Предмет розташовано між та  2F.


Зображення точки знаходиться на відстані 72 см від лінзи. Зображення дійсне, обернене, збільшене.
Приклади розв’яування задач
1) https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1073
2)http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/11358/mod_resource/content/1/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B7%D0%B8.pdf
3) https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/957   
Переглянути: https://www.youtube.com/watch?v=PtzldVwaKSo
прямолінійне поширення світла-  https://www.youtube.com/watch?v=NXRyB5b2puQ
Сонячне та місячне затемнення  - https://www.youtube.com/watch?v=UJ2QjxLwyGc
https://www.youtube.com/watch?v=kBQnMcJndeM
відбивання світла - https://www.youtube.com/watch?v=lgxFxUNrfqE

Немає коментарів:

Дописати коментар