Підготовка до ЗНОЗНО -2020 28 травня 2020 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з фізики.

 http://testportal.gov.ua/fiz/

ПРОГРАМА ЗНО З ФІЗИКИ http://testportal.gov.ua/progfiz/

Програма ЗНО з фізики 2021 року

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Programa_2020_fizyka.pdf

Сертифікаційна робота з фізики налічує 38 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з фізики за шкалою 100–200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (подано в Характеристиці сертифікаційної роботи).

У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг «склав/не склав» – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Учасники, які подолають поріг «склав/не склав», зможуть узяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які вибрали фізику для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. У такому разі у процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з фізики буде оголошено до 22 червня.

http://testportal.gov.ua/

http://testportal.gov.ua/fiz/

Онлайн - тестування 
http://znoclub.com/online-testi-zno.html
Курс "Механіка"
      https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/p102/P102/about
                                         Онлайн - курси
                               https://www.ed-era.com/courses/
Всеукраїнський портал підготовки до ЗНО
 http://znoclub.com/dovidnik-zno/241-samopidgotovka-do-zno.html

Підготовка до ЗНО  
  http://osvita.ua/test/57770/
https://zno.osvita.ua/physics/

https://www.iznotest.info/fizika-2/  

Тематичні тренувальні тести для підготовки до ЗНО з фізики


Програма ЗНО з фізики:   

http://testportal.gov.ua/progfiz/

Пробне ЗНО-2018 : http://testportal.gov.ua/probzno/
Тести ЗНО онлайн з фізики:  http://zno.osvita.ua/physics/Пробне ЗНО онлайн з фізики 2016 року:                                 http://zno.osvita.ua/physics/195/ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ  2020
У характеристиці сертифікаційної роботи з фізики визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.
Сертифікаційна робота з фізики містить 38 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 64. На виконання сертифікаційної роботи відведено 180 хвилин.
Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завданняСхема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20). Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 21–24). Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.0, 1, 2, 3 або 4 бали:
1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25–38):
– структуроване завдання (№ 25–28) має основу та дві частин й передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А;
– неструктуроване завдання (№ 28–38) має основу та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.
структуроване завдання:
0, 1 або 2 бали:
1 бал – за кожну правильно вказану відповідь; балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;
неструктуроване завдання:
0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.
Результат виконання завдань сертифікаційної роботи буде зараховано (за вибором здобувача) як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Українського центру оцінювання якості освіти 18 жовтня 2017 року № 152 

Немає коментарів:

Дописати коментар