9 клас

Шановні дев'ятикласники!
 У цей складний час,  ми продовжуємо вивчати важливу тему, яка є фундаментом всієї механіки. А ваші міцні знання є фундаментом нашої України! 
Тримаємось. Все буде добре!
new45 
 03.06.22
03.06 - онлайн консультація   о 10:00 - 9А , 11:00 - 9Б
Теми уроків.  Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.
Альтернативні джерела енергії.
Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі
1. Прочитати с.261- 265. (Зробити конспект, надіслати до 27.05)
2.Альтернативні джерела енергії в агросфері. Переглянте відео. https://www.youtube.com/watch?v=c5Yh7rqzhccВ яких ще сферах діяльності людина використовує альтернативні джерела енергії? Зберіть інформацію та надішліть вчителю.
4. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії. (переглянте відео)
5. Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. (посилання на відео https://www.youtube.com/watch?v=voySWAzIn3U)
Все буде добре! Бережіть себе!
25.05.22 - 27.05.22
25.05 - онлайн консультація  10:00 - 9А , 11:00 - 9Б
Тема уроку. Розв'язування задач з теми "Закони збереження"підвищеного рівня складності.
Еволюція фізичної картини світу. 
Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.
1. Прочитати  §40. Вміти переказувати. ( Законспектувати, надіслати)
2. Переглянте відео для дітей. Про які фізичні явища, закони йде мова? Перечислити з прикладами.
Про які застереження ми розглядали та при вивченні якої теми? (В якому класі вивчали матеріал: 7,8,9?)
 Бажаю вам мирного неба! Все буде добре!
18.05.22 - 20.05.22
18.05 - онлайн консультація  10:00 - 9А , 11:00 - 9Б
20.05 -контрольний тест  10:00 - 9А , 11:00 - 9Б
Теми уроків.  Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.
Розв'язування задач з теми "Закони збереження".
1.Повторити: 1) Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу. 2) Реактивний рух. 3) Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. 4)Рівноприскорений рух.
2.Починаємо готуватись до контрольного тесту. Перейти за посиланням та розглянути задачі:
1)  https://drive.google.com/file/d/17CNa-xaEXb4zrOm_q0qN-8UYEi98SW7X/view
3. Прочитати §39.  Таблиці с.246 перенести до зошита. 
3. Задачі, які розглянемо на консультації:
1)М’яч кинули вертикально вгору зі швидкістю 72 км/год.  Обчисліть на яку висоту підніметься м’яч. Опір повітря не враховувати. (2б)
2)На візок масою 400 г, який рухався з постійною швидкістю, обережно зверху поклали вантаж масою 400 г. Знайдіть початкову швидкість візка, якщо швидкість його в навантаженому стані 2 м/с.(3б)
3)Автомобіль масою 2 т, який рушає з місця, розганяється на прямолінійній ділянці шляху за 5с з прискоренням 400 см/с2. Обчисліть кінетичну енергію автомобіля наприкінці розгону.(3б)
4)Розрахуйте  кінетичну та потенціальну енергію в початковий момент та в момент падіння, швидкість каменя масою 10г в момент удару об землю, якщо його кинули вертикально вниз  (початкова швидкість дорівнює нулю) з висоти 5 м. Опір повітря не враховувати.(4б)
                                       Бережіть себе!
11.05.22 - 13.05.22
11.05 - онлайн консультація  10:00 - 9А , 11:00 - 9Б
Тема уроку.  Фундаментальні взаємодії в природі. 
Межі застосування фізичних законів і теорій. 
Лабораторна робота №7. "Вивчення закону збереження механічної енергії"
1. Розглянути №1, 2 вправа 38.
        
2. Розібрати задачі 3 (пункт 4) с.238-239.
Розглянути задачі (бажано записати до зошита)
3. Розібрати задачі, за бажанням  записати їх до зошита.
№3, 4 вправа 38
  
4. Опрацювати §39 (п.1,2,3),  таблицю с. 243 перенести до зошита, доповнивши її прикладами декількох об'єктів мікросвіту, макросвіту, мегасвіту.
5. Розглянути 4 фундаментальні взаємодії. Таблиця с. 245 ( перенести до зошита )
6. Виконати лабораторну роботу №7. (Виконувати можна в робочому зошиті або в домашньому лабораторному зошиті.) В підручнику відкрити с. 241, 242. Уважно прочитати роботу. В зошит записати дату, назву роботи, мету, перемалювати таблицю. Під таблицею записати формули 1 та 2 з с.241
Еп1 =  F 1x1/2  
Еп2=  F 2x2/2  +Ph 
Для дослідів 1,2 під таблицею зробити підрахунки енергії  Еп1, Епта порівняти їх. Зробити висновок до роботи. (Дані беремо з відео для досліду 1)
                Дослід 2
І варіант     P=1Н,  X1=4 см , F1=1,6Н,   X2=1,5см,   F2=0,4Н
ІІ варіант    X1=33 см , F1=2,3Н,      X2=22см,   F2=1,5Н
Виконану  лабораторну роботу  надішліть вчителю. 
  Бажаю вам мирного неба!
04.05.22 - 06.05.22
06.05 - онлайн консультація  10:00 - 9А , 11:00 - 9Б
Теми уроків. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. 
Розв'язування задач з теми "Закон збереження імпульсу. Реактивний рух".
 Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. 
1. Прочитати §36, 37. Переглянути відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=7hzrR2z-ttY
2. Розглянути розв'язок задач (бажано записати до зошита)
 вправа 37 №1, 2, 3.
3.  Прочитати §38. Виписати означення  та таблицю с. 235 до зошита. Розібрати задачі 1,2 с.236-238.
За бажанням підготувати повідомлення "Досягнення космонавтики", надіслати вчителю.
4. 
Задачі, які розглянемо на онлайн консультації:
1.Визначити імпульс м’яча масою 2 кг, який рухається зі швидкістю 4 м/с.
2.Поїзд масою 2000 тон, рухаючись прямолінійно, збільшив швидкість від 36 км/год до 72 км/год. Його імпульс змінився на 
3. Рух тіла описується рівнянням х = 5- 8t + 4t2 .  Знайти імпульс тіла через 2 с після початку руху, якщо його маса 20г.
4. Криголам масою 5000 т, який іде з вимкненими двигунами зі швидкістю 10 м/с, наштовхується на нерухому крижину і штовхає її попереду себе. Швидкість криголама зменшилась при цьому до 1 м/с. Визначити масу крижини.
Все буде добре!

27.04.22 - 29.04.22
27.04 - онлайн консультація  10:00 - 9А , 11:00 - 9Б
27.04 - контрольне тестування з теми "Рух і взаємодія"  
12:00 - 9А , 13:00 - 9Б (посилання буде  надане в Viber 27.04)
Теми уроків.  Взаємодія тіл. Імпульс. 
Закон збереження імпульсу. Розв'язування задач
1. Прочитати §36,37 або перейдіть за посиланням та прослухайте пояснення нового матеріалу. Визначення величин та формули запишіть до зошита. 
https://www.youtube.com/watch?v=7hzrR2z-ttY
2. Розглянте приклади розв'язування задач, бажано записати їх до зошита.
https://www.youtube.com/watch?v=HKsLZOcjxZI    
3.Виконати  експериментальне завдання с.234. Роботу "сегнерового колеса", зробленого вами оможна продемонструвати на відео.
Все буде добре!
20.04.22 - 22.04.22
20.04 - онлайн консультація  10:00 - 9А , 11:00 - 9Б
Тема уроку. Розв'язування задач з теми "Рух тіла під дією кількох сил".  Представлення результатів навчальних проектів. "Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі" 
1. Повторити §34, 35. Формули знати напам'ять. 
2. Пройти тест "Рух тіла під дією кількох сил" (посилання надане у Viber)
3. Розв'язування задач. (пояснення на консультації)
Оцініть свої можливості, виберіть 3 задачі, відповідного вам рівня та розв'яжіть їх. 


 11. (1 бал)Земля притягує до себе підкинутий м'яч із силою 3 Н. З якою силою цей м'яч притягує до себе Землю? 
2.(2 бали) Яку відстань проїде автомобіль до повної зупинки, якщо шофер різко гальмує при швидкості 72 км/год, а від початку гальмування до зупинки проходить 6 с? 
3 (2бали) Тіло, маса якого 200 г, рухається вздовж осі Ох так, що проекція його швидкості в СІ змінюється за законом υх= 2+5t. Визначте силу, що діє на тіло.
4. (2 бали) При рівноприскореному прямолінійному русі швидкість катера збільшилася за 10 з від 5 м/с до 9 м/с. Який шлях пройдено катером за цей час? 
 5.(2 бали)Лижник масою 70 кг, що має в кінці спуску швидкість 10 м/с, зупиняється через 20 секунд після закінчення спуску. Визначте величину сили тертя. 
6. (3 бали) Мотоцикліст, маса якого разом із мотоциклом становить 180 кг, розганяється на горизонтальній дорозі. Визначте прискорення мотоцикла, якщо його сила тяги дорівнює 216 Н, а коефіцієнт опору руху – 0,04. 
7. (4 бали) Маса кейса 15 кг, максимальна сила натягу, яку витримує його ручка, дорівнює 210 Н. За якого прискорення під час підняття ручка кейса відірветься? 
8. (5балів) Вантаж масою 25 кг рівномірно переміщають угору похилою площиною під кутом 45° до горизонту. Яку силу прикладають до тіла в напрямі руху, якщо коефіцієнт тертя між ним і площиною дорівнює 0,4.
9. (5балів) Два вантажі масами 200г та 300г з’єднані ниткою, перекинутою через нерухомий блок. Які прискорення вантажів? Яка вага кожного вантажу?

3.4.  Навчальний проект. "Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі". (не забувайте вказувати мету, написати висновок та використані джерела.) До проекту  бажано добавити кросворд по темі "Рух та взаємодія". Проект можна оформити як буклет, публікацію або презентацію.   
11.04.22 - 15.04.22
13.04 - онлайн консультація  10:00 - 9А , 11:00 - 9Б
Тема. Рух тіла під дією кількох сил.
Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напряму
1.  Розібрати задачу 3 с.223 підручника. Бажано записати до зошита.
2. Затисати до зошита теоретичний матеріал.
Вага тіла, яке рухається з прискоренням
а) Напрям прискорення а збігається з напрямом прискорення вільного падіння g.
P m(g - а).
При а = g настає невагомість. На тіло діє лише сила тяжіння, воно втрачає вагу і вільно падає.
б) Напрям прискорення а протилежний до напряму прискорення вільного падіння g.
якщо а = g , то настає перевантаження.
Перевантаження характеризується числом, що показує, у скільки разів вага тіла, що рухається з прискоренням а і визначається формулою P m(g + а), більша від ваги P mg 
Рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напряму
1. Опрацювати  §35 пункт 1.Перенести таблицю с. 221 до зошита. (Формули вивчити)
2. Опрацювати пункт 2 параграфа. Уважно прочитати алгоритм розв'язування задач з динаміки.
3. Розібрати задачі 1, 2 с.222, 223. Попрацюйте з відео
( джерело: https://www.youtube.com/watch?v=AO1kozXg0U4&t=6s)
Рух тіла під дією кількох сил по похилій площині. 
1. Переглянути розв'язування задач на рух тіл по похилій площині.
джерело: https://www.youtube.com/watch?v=wfZ14sXoszQ&t=621s
2. Розібрати задачу 4 с.224 підручника.
Рух тіла під дією кількох сил зв'язаних тіл.
1. Переглянути розв'язування задач на рух зв'язаних тіл.
 джерело: https://www.youtube.com/watch?v=AO1kozXg0U4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=NqEFYkY6kZg

Бажаю мирного неба!

04.04.22 - 08.04.22
08.04 - онлайн консультація  о 10:00
Тема. Рух тіла під дією сили тяжіння.
1. Повторюємо рух тіла під дією сили тяжіння вертикально.
2. Розглядаємо рух тіла під дією сили тяжіння горизонтально та під кутом до горизонту.
Підручник: с.218, 219 пункт3, задача 3.
Переглянте відео (джерело https://www.youtube.com/watch?v=v7ra7ykNHOE)
3. Запишіть до зошита інформацію з малюнків.
4. Порівняйте рух тіла під дією сили тяжіння:

5. Учимося розв'язувати задачі. 
Задачу запишіть до зошита і по аналогії знайдіть висоту підняття і дальність польоту під кутом 45 градусів та 60 градусів. Порівняйте результати, чи згодні ви з висновком, записаним в кінці задачі? По можливості свою роботу надішліть вчителю.
Задача. Три однакові металеві кульки одночасно кидають з однієї точки і в одному напрямку з початковою швидкістю 100 м/с під такими кутами до горизонту: 30 градусів, 45 градусів,  60 градусів. Порівняти дальності польоту та максимальну висоту підйому кульок.  

Дано

Максимальна висота підняття тіла та дальність польоту:                                              

   

  

Відповідь: h=127,6 м, l=883,7м.

h  -  ?

l -  ?

 

 

Висновки:1) Чим більший кут кидання, тим більшою є висота підняття.

2) Найбільша дальність польоту спостерігається при киданні під кутом 45°. 

3) Дальність польоту кульки при 30° та 60° є однаковою.

Бажаю вам успіху та мирного неба!

28.03.22 - 01.04.22  
Тема. Рух тіла під дією сили тяжіння.
1. Повторюємо закони Ньютона. Розглянути і бажано записати до зошита задачі за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=L4dhHRQQ9Qs&t=227s
                 Пройти у зручний для вас час тест за посиланням:
                 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8559848
2. Рух тіла під дією сили тяжіння. §34.  Переглянути відео, бажано записати до зошита формули та задачі. (джерело https://www.youtube.com/watch?v=XlO4TYGXtKw&t=144s)
3.Учимося розв'язувати задачі. Підручник с. 215-217 (задачі 1,2) або розберіть задачі по відео (джерело https://www.youtube.com/watch?v=QJiRH3XqgvQ&t=188s)

Бажаю вам мирного неба.

22.03.22 - 29.03.22   
Тема. Закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. 
Прискорення вільного падіння. 
1. Повторити три закони Ньютона. 
Переглянте відео, або скористайтеся посиланням.
 https://www.youtube.com/watch?v=Nomz8AgkifA
Можна повторити по підручнику  §30,31,32.
2. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння.  §33 підручника.
По мождивості переглянте відео , або скористайтесь посиланням:
 https://www.youtube.com/watch?v=TIqyC0YoLw0&t=95s
Задачі бажано записати до зошита, формули вивчити.02/04 лютого
Теми уроків. Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра". 
Представлення результатів навчальних проектів. "Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея?"
Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. 

1. Контрольна робота (інформація буде ана у Viber)
2. Навчаьний проект. Розглянути: Розщеплення атома
 вогонь Прометея переваги, застосування в медицині, промисловості, використання ядерної енергії, розвиток атомної енергетики України;
скринька Пандори  -  недоліки, проблеми Чорнобиля, впливи атомної енергетики на екологію, захист від впливу радіоактивного випромінювання.
Оформлений звіт до проекту надішліть на електронну пошту    olenaschool11@gmail.com

3. Опрацювати §28. Виписати та вивчити правила, формули. 

28 січня
Теми уроків. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.
Розв'язування задач з теми «Атом та атомне ядро»
1. Термоядерні реакції: https://www.youtube.com/watch?v=XVwr-8der6k
2.Ознайомитися з енергією Сонця та зір: https://www.youtube.com/watch?v=XvYr14cfgCo
3. Опрацювати §26(п.3) 
4. Повторити матеріал підручника с. 178,079.
Задачі(Розглянути за бажанням) 1) https://www.youtube.com/watch?v=B2eLl5hIHSM&t=11s
2)https://www.youtube.com/watch?v=SJVeLmcR4EY&t=215s

17/17/19 листопада
Теми уроків.  Отримання зображень за допомогою лінзи. Розв'язування задач з теми " Отримання зображень за допомогою лінзи."
 Найпростіші оптичні прилади.
1. Перевірте свої знання.
 Тест "Дисперсія світла. Лінзи. Оптична сили лінзи"  (пройти до 18 листопада 18:00
                      https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2419607
2.  Повторити §13, 14.
3. Опрацювати §15, таблицю с.97 перенести до зошита, вивчити.
4. Підготувати інформацію "Найпростіші оптичні прилади" (Розглянути будову , хід променів, застосування оптичних приладів: лупа, бінокль, фотоапарат, мікроскоп, телескоп, проекційний апарат. Можна додати малюнки).   Надіслати на електронну пошту вчителя.


10/10/12 листопада
Теми уроків.  Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів. 
Лінзи. Оптична сила лінзи й фокусна відстань лінзи.  Формула тонкої лінзи
1.  Опрацювати §13, 14,15. Виписати та вивчити правила.
2. Ознайомтеся з матеріалом  за посиланням:
 https://www.youtube.com/watch?v=MYuusYc6NHg
3. Виконати №5 вправа 13, №8 вправа12.  Надіслати на електронну пошту. 


03 листопада  контрольна робота з теми "Магнітне поле" 
9-А о 12:00, 9-Б о 13:00
Оцінювання контрольної роботи
1-4 завдання - 0,5 б.
5,6 завдання - 1б.
7завдання - 2б.
8 завдання - 2б.
9 завдання - 4б.
 Посилання на урок і текст контрольної роботи буде надано у Viber
05 листопада
Теми уроків.  Розв'язування задач з теми «Закони заломлення світла»
1. Уважно прослідкуйте за виконанням №1-5 вправи 12  та запишіть задачі до зошита
або за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=PtzldVwaKSo&t=582s

 
27/29 жовтня
9А  27 жовтня  о 10:00 та 12:00 онлайн урок
9Б  27 жовтня о 11:00 та о 13:00 онлайн урок
Тема уроку.  Розв'язування задач з теми "Закони відбивання світла". Заломлення світла на межі поділу двох середовищ.  Закон заломлення світла.
1. Перевірити свої знання. Перейти за посиланням та пройти тест (на виконання 15 хв. до 27.10. Для проходження одна спроба) 
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3888729
2. Розібрати  №3, 5, 6, 8 вправа 11.
3. Виконати №10 вправа 11. Творче завдання. Виготовити перископ.
4. Опрацювати матеріал §12. Виписати та вивчити виділені правила та формули.
Дане завдання можна виконати за допомогою відео

Виконане завдання  (пункт 3) надішліть на електронну пошту             olenaschool11@gmail.com

Урок 3     3 вересня
Тема. Індукція магнітного поля. Магнітне поле Землі
1. Магнітна індукція
2. Магнітне поле Землі
3. Читати §2. 
4. Прочитати матеріал "Магнітні бурі" 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F


06 трпвня  онлайн - урок
 9-А о 12:00, 9-Б о 8:20
посилання буде надане у Viber
Урок 93          06  травня
Тема уроку.  Фундаментальні взаємодії в природі. 
Межі застосування фізичних законів і теорій.
1.  Опрацювати §39 (п.1,2,3). Створити конспект,   таблицю с. 243 перенести до зошита доповнивши її прикладами декількох об'єктівмікросвіту, макросвіту, мегасвіту.
2. Розглянути 4 фундаментальні взаємодії. Таблиця с. 245 ( перенести до зошита )
Виконані  завдання   надішліть на електронну пошту  olenaschool11@gmail.com 

Урок 90/91/92           27/27/29  квітня
Теми уроків.  Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. Розв'язування задач з теми "закони збереження". 
1.  Опрацювати §38. Виписати означення  та таблицю с. 235 до зошита. Розібрати задачі 1,2 с.236-238, записати їх до зошита.
2. Виконати №1, 2 вправа 38. Перевірити правильність виконання за допомогою відео.
        
3. Розібрати задачі 3 (пункт 4) с.238-239, записати її до зошита.
Розглянути задачі (бажано записати до зошита)
4. Розібрати задачі та записати їх до зошита.
№3 вправа 38
№4 вправа 38
5Перевірте, як ви засвоїли матеріал. Приєднайтеся до виконання тесту 29.04  посилання буде надане у Viber


Урок 87/88/89            20/20/22  квітня
Теми уроків. Розв'язування задач з теми "Закон збереження імпульсу. Реактивний рух".
1. Повторити §36, 37
2. Розглянути розв'язок задач (бажано записати до зошита)
 вправа 37 №1, 2, 3.
3. Розв'язати задачі.
1.Визначити імпульс м’яча масою 2 кг, який рухається зі швидкістю 4 м/с.
2.Поїзд масою 2000 тон, рухаючись прямолінійно, збільшив швидкість від 36 км/год до 72 км/год. Його імпульс змінився на 
3. Рух тіла описується рівнянням х = 5- 8t + 4t2 .  Знайти імпульс тіла через 2 с після початку руху, якщо його маса 20г.
4. Криголам масою 5000 т, який іде з вимкненими двигунами зі швидкістю 10 м/с, наштовхується на нерухому крижину і штовхає її попереду себе. Швидкість криголама зменшилась при цьому до 1 м/с. Визначити масу крижини.
Виконані  завдання  (пункт 3)  надішліть на електронну пошту  olenaschool11@gmail.com 

Урок 84/85/86           13/13/15  квітня
Теми уроків.  Взаємодія тіл. Імпульс. 
Закон збереження імпульсу.
Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки.
Розв'язування задач
1. Перейдіть за посиланням та прослухайте пояснення нового матеріалу. Визначення величин та формули запишіть до зошита. https://www.youtube.com/watch?v=7hzrR2z-ttY
2. Прочитати §36,37.
3. Розглянте приклади розв'язування задач, запишіть їх до зошита.
4. Перевірте, як ви засвоїли матеріал. Приєднайтеся до виконання тесту 15.04
5.Виконати №4 вправа 37  та експериментальне завдання с.234. Роботу "сегнерового колеса", зробленого вами опишіть та  продемонструйте на відео.
Виконане  завдання (п.5)  надішліть на електронну пошту    olenaschool11@gmail.com

01.04 Контрольна робота о 12:00
посилання буде надане у Viber

Урок 81/82/83   30/30.03/01.04 
Тема уроку. Розв'язування задач з теми "Рух тіла під дією кількох сил".  Представлення результатів навчальних проектів. "Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі" 
 
1. Повторити §34, 35. Формули знати напам'ять. 
2. Розв'язування задач. 
Оцініть свої можливості, виберіть 3 задачі, відповідного вам рівня та розв'яжіть їх. 


 11. (1 бал)Земля притягує до себе підкинутий м'яч із силою 3 Н. З якою силою цей м'яч притягує до себе Землю? 
2.(2 бали) Яку відстань проїде автомобіль до повної зупинки, якщо шофер різко гальмує при швидкості 72 км/год, а від початку гальмування до зупинки проходить 6 с? 
3 (2бали) Тіло, маса якого 200 г, рухається вздовж осі Ох так, що проекція його швидкості в СІ змінюється за законом υх= 2+5t. Визначте силу, що діє на тіло.
4. (2 бали) При рівноприскореному прямолінійному русі швидкість катера збільшилася за 10 з від 5 м/с до 9 м/с. Який шлях пройдено катером за цей час? 
 5.(2 бали)Лижник масою 70 кг, що має в кінці спуску швидкість 10 м/с, зупиняється через 20 секунд після закінчення спуску. Визначте величину сили тертя. 
6. (3 бали) Мотоцикліст, маса якого разом із мотоциклом становить 180 кг, розганяється на горизонтальній дорозі. Визначте прискорення мотоцикла, якщо його сила тяги дорівнює 216 Н, а коефіцієнт опору руху – 0,04. 
7. (4 бали) Маса кейса 15 кг, максимальна сила натягу, яку витримує його ручка, дорівнює 210 Н. За якого прискорення під час підняття ручка кейса відірветься? 
8. (5балів) Вантаж масою 25 кг рівномірно переміщають угору похилою площиною під кутом 45° до горизонту. Яку силу прикладають до тіла в напрямі руху, якщо коефіцієнт тертя між ним і площиною дорівнює 0,4.
9. (5балів) Два вантажі масами 200г та 300г з’єднані ниткою, перекинутою через нерухомий блок. Які прискорення вантажів? Яка вага кожного вантажу?

3.3.  Навчальний проект. "Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі". (не забувайте вказувати мету, написати висновок та використані джерела.) До проекту  бажано добавити кросворд по темі "Рух та взаємодія". Проект можна оформити як буклет, публікацію або презентацію.
Виконане  завдання (п.2,3)  надішліть на електронну пошту    olenaschool11@gmail.com
Урок 78/79/80   23/23/25 березня 
Тема уроку.  Рух тіла під дією кількох сил 
1. Пройти тест за посиланням, наданим у Viber 23.03 
2.  Повторити  §35 пункт 1.Повторити таблицю с. 221. 
3. Розібрати задачі 4 с.223
4.Переглянути розв'язування задач на рух тіл по похилій площині.

5. Переглянути розв'язування задач на рух зв'язаних тіл.18 березня  онлайн - урок
 9-А, Б о 9:30
посилання буде надане у Viber

Урок 75/76/77    16/16/18 березня 
Тема уроку. Рух тіла під дією сили тяжіння. Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напряму. Рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напряму
1. Пройти тест за посиланням, наданим у Viber
2.  Опрацювати  §35 пункт 1.Перенести таблицю с. 221 до зошита. (Формули вивчити)
3. Опрацювати пункт 2 параграфа. Уважно прочитати алгоритм розв'язування задач з динаміки.
 Затисати до зошита теоретичний матеріал.
Вага тіла, яке рухається з прискоренням
а) Напрям прискорення а збігається з напрямом прискорення вільного падіння g.
P m(g - а).
При а = g настає невагомість. На тіло діє лише сила тяжіння, воно втрачає вагу і вільно падає.
б) Напрям прискорення а протилежний до напряму прискорення вільного падіння g.
якщо а = g , то настає перевантаження.
Перевантаження характеризується числом, що показує, у скільки разів вага тіла, що рухається з прискоренням а і визначається формулою P m(g + а), більша від ваги P mg 

3. Розібрати задачі 1, 2, 3 с.222 - 224. 
4. Розібрати задачі 1,2 та записати їх до зошита.
1. Літак летить горизонтально зі швидкістю 720 км/год на висоті 245 м. Коли він пролітає над деякою точкою поверхні Землі, з нього скидають вантаж. На якій відстані від цієї точки вантаж упаде на Землю? Опором повітря знехтуйте.
Source: https://fizmat.7mile.net/fizika-9/rozv-yazuvannya-zadach-za-temoyu-rukh-tila-pid-dieyu-sili-tyazhinnya.html

Дано:

Відповідь:  

2. М'яч кинутий горизонтально з висоти 2 м з початковою швидкістю 5 м/с. Через який час та з якою швидкістю м'яч упаде на Землю? Визначте також дальність польоту та переміщення м'яча.
Дано:

Відповідь: 11 березня
Тема уроку. Розв'язування задач з теми "Рух тіла під дією сили тяжіння"
1. Повторити формули(таблиця с. 216 підручника)
2. Переглянути приклади розв'язування задач та записати їх до зошита (намагатися самостійно)

4.Розібрати задачу 1 та записати її до зошита.
1. На яку максимальну висоту підніметься тіло, кинуте вгору з початковою швидкістю 44 м/с? Який час підйому тіла на цю висоту?
           Дано:
          
           
 19 січня  онлайн - урок
 9-А о 9:00,   9-Б о 10:00
21 січня  онлайн - консультація
 9-А, 9-Б о 13:00
посилання буде надане у Viber

Урок 52/ 53/ 54          19/19/21  січня
Теми уроків.     Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.  Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор.
1. Опрацювати матеріал §25, 26 (п.1,2). Створити опорний конспект.   Переглянути відеододаток до параграфа підручника.
2. Розглянути розв'язування задач вправи 25. (Бажано записати їх до робочого зошита)
3. Опрацювати теоретичний матеріал до онлайн - уроку.
 Енергія зв'язку визначається величиною тієї роботи, яку потрібно виконати для розщеплення ядра на нуклони, що його складають.
2. Питома енергія зв'язку.
Чим більше протонів у ядрі, тобто чим більший заряд Z ядра, тим сильніше кулонівське відштовхування між протонами. Тому для того, щоб вони не розліталися під дією кулонівських сил, потрібна більша кількість нейтронів для стабілізації ядра. За малих Z кількість нейтронів N = Z , а за великих Z (у ядрах важких елементів) навіть значна кількість нейтронів у ядрі (N = 1,6∙Z) вже не може перешкоджати його розпадові. Останнім стійким ядром, яке має максимальну кількість протонів, є Плюмбум (Z = 82).
Для характеристики міцності ядер звичайно беруть енергію зв'язку в розрахунку на один нуклон.
Питома енергія зв'язку  це енергія зв'язку, яка припадає на один нуклон.
Дефектом мас називається різниця між сумарною масою всіх нуклонів ядра у вільному стані та масою ядра.
Мірою енергії зв'язку атомного ядра є дефект мас. Якщо  — енергія зв'язку ядра, яка виділяється під час його утворення, то відповідна їй маса  характеризує зменшення сумарної маси всіх нуклонів під час утворення ядра.
 Отже:
4. Одиниці вимірювання дефекту мас і енергії зв’язку.   Дефект мас вимірюють в а.о.м., оскільки в таблицях відносні атомні маси наведені саме в а.о.м.
Енергію зв’язку вимірюють в МеВ.
   4.  Виконати №4 вправа 26. Виконане  завдання  надішліть на електронну пошту       olenaschool11@gmail.com 12 січня  онлайн - урок
 9 - А о 9:00,   9 - Б о 10:00
посилання буде надане у Viber

Урок 49/ 50/ 51          12/12/14  січня
Теми уроків. Період піврозпаду.  Розв'язування задач з теми "Радіоактивність. Період піврозпаду".
1. Опрацювати матеріал §24. Виписати та вивчити виділені правила та формули. Інформацію про використання радіоактивних ізотопів записати до зошита.
2. Розібрати розв'язок задачі с. 161.
Звернути увагу: Під час розв’язування задач з використанням основних формул, звертаємо увагу  на статистичний характер розпаду атомів з часом:

  при  t=0       N=N0

          t=T       N=N0/21=N0/2

          t=2T    N=N0/22=N0/4

          t=3T     N=N0/23=N0/8

          t=4T    N=N0/24=N0/16 і т.д.

3. Розв'язати задачі: (№2,3 самостійно)

 1. Період піврозпаду ядер ізотопу Іоду - 131 становить 8діб. Скільки радіоактивних ядер цього ізотопу залишиться в зразку через 40 діб, якщо початкова кількість радіоактивних ядер дорівнює 1000000000?

          t=T=8д.       N=N0/21=N0/2

          t=2T=16д.    N=N0/22=N0/4

          t=3T=24д.     N=N0/23=N0/8

          t=4T =32д.   N=N0/24=N0/16

          t=5T= 40д.       N=N0/32      N=1000000000/32=31250000  

2. Період піврозпаду Полонію 84Ро216 дорівнює Т=140 діб. Яка кількість

 Полонію залишиться через t=980 діб, якщо початкова маса m0=10г?

3. Період піврозпаду Радію88Ra226становить 1600 років. Скільки ядер

  ізотопу розпадеться за 11 200 років ,якщо початкова кількість ядер 1010?

 Виконане  завдання  (пункт  3 та додатково №6 вправа 24)  надішліть на електронну пошту       olenaschool11@gmail.com   до 15.01.21

Додаткові задачі з теми "Лінзи. Формула тонкої лінзи"03.12
Тест "Механічні коливання"  (15 хв.)
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1350196


03.11
Перевірити свої знання. Перейти за посиланням та пройти тест (на виконання 20хв. до 05.11.  до 16:00. Для проходження одна спроба)
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6679704


3. Фізика у сучасному житті людини (переглянути презентацію).
Реактивний рух у природі. 
4. Представлення результатів навчальних проектів.Безымянный1
До проекту бажано додати експериментальне дослідження:
Створення і спостереження реактивного руху. (Знайти самостійно інформацію, як це зробити, продемонструвати з поясненням. Відео надіслати разом з проектом.)
Виконаний  звіт до навчального проекту  (пункт 4)  надішліть на електронну пошту             olenaschool11@gmail.com

Урок 83, 84, 85           12/13/14  травня
Теми уроків.  Розв'язування задач з теми "Закони збереження".
Розв'язування задач з теми "Закони збереження"підвищеного рівня складності.
Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково - технічний прогрес.
1. Повторюємо формули. Перейти за посиланням, переглянути презентацію (ФОРМУЛИ БАЖАНО ВИПИСАТИ НА ОКРЕМИЙ ЛИСТОК)
 https://drive.google.com/file/d/1y2_hmng1naiYrOhRA0KP-SgjjKgasyls/view  
 (Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.) 
2. Готуємось до контрольної роботи. а) Пригадуємо розв'язування задач. Перейти за посиланням та розглянути задачі (хто не опрацьовував ці задачі, бажано записати до зошита). 
https://drive.google.com/file/d/17CNa-xaEXb4zrOm_q0qN-8UYEi98SW7X/view
б) №9 Завдання для самоперевірки.
в) №12 Завдання для самоперевірки.

4. Прочитати §40. Вміти переказувати. 

     

Урок 77, 78, 79            28/29/30  квітня
Теми уроків.  Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. Розв'язування задач з теми "закони збереження". 
Лабораторна робота №7. "Вивчення закону збереження механічної енергії"
1.  Опрацювати §38. Розібрати задачі 3 (пункт 4) с.238-23, записати її до зошита.
РОзглянути задачі (бажано записати до зошита)
2. Розібрати задачі та записати їх до зошита.
№3 вправа 38
№4 вправа 38

3. Виконати лабораторну роботу №7. (Виконувати можна в робочому зошиті або в домашньому лабораторному зошиті.) В підручнику відкрити с. 241, 242. Уважно прочитати роботу. В зошит записати дату, назву роботи, мету, перемалювати таблицю. Під таблицею записати формули 1 та 2 з с.241
Еп1 =  F 1x1/2  
Еп2=  F 2x2/2  +Ph 
Для дослідів 1,2 під таблицею зробити підрахунки енергії  Еп1, Епта порівняти їх. Зробити висновок до роботи. (Дані беремо з відео для досліду 1)
Дослід 2
І варіант
P=1Н,
X1=4 см , F1=1,6Н
X2=1,5см,   F2=0,4Н
ІІ варіант
X1=33 см , F1=2,3Н
X2=22см,   F2=1,5Н
Виконану  лабораторну роботу  (пункт 3)  надішліть на електронну пошту             olenaschool11@gmail.com 

Урок 74, 75, 76            21/22/23  квітня
Теми уроків. Розв'язування задач з теми "Закон збереження імпульсу. Реактивний рух".
Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах
1. Повторити §36, 37
2. Розглянути розв'язок задач вправа 37 №1, 2, 3 та запишіть їх до зошита.

3. Виконати №4, 5 вправа 37 та експериментальне завдання 234. Роботу "сегнерового колеса", зробленого вами продемонструйте на відео.
4. Прочитати §38. Виписати означення  та таблицю с. 235 до зошита. Розібрати задачі 1,2 с.236-238, записати їх до зошита.
5. Виконати №1, 2 вправа 38. Перевірити правильність виконання за допомогою відео.
Виконані  завдання  (пункт 3)  надішліть на електронну пошту             olenaschool11@gmail.com 


Урок 71, 72, 73            14/15/16  квітня
Урок 67   26 березня

Шановні учні!
Перевірте свої знання з опрацьованих тем.
Перейдіть за посиланням

https://forms.gle/joX513W2NyJTkhHg6
або приєднатися до класу
код доступу gdy4qqj
та пройти тест. 


Урок 65/ 66       24 березня / 25 березня
Тема уроку.  Рух тіла під дією кількох сил по похилій площині. Рух тіла під дією кількох сил зв'язаних тіл.
1. Переглянути розв'язування задач на рух тіл по похилій площині.

2. Розібрати задачу 4 с.224 підручника. Записати до зошита.
3. Виконати № 6 вправа35.
4. Переглянути розв'язування задач на рух зв'язаних тіл.

Виконані задачі сфотографуйте або відскануйте та надішліть на електронну пошту  
 olenaschool11@gmail.com   Надсилати тільки задачі.

Урок 64     19 березня 
Тема уроку. Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напряму
1.  Розібрати задачу 3 с.223 підручника. Записати до зошита.
2. Затисати до зошита теоретичний матеріал.
Вага тіла, яке рухається з прискоренням
а) Напрям прискорення а збігається з напрямом прискорення вільного падіння g.
P m(g - а).
При а = g настає невагомість. На тіло діє лише сила тяжіння, воно втрачає вагу і вільно падає.
б) Напрям прискорення а протилежний до напряму прискорення вільного падіння g.
якщо а = g , то настає перевантаження.
Перевантаження характеризується числом, що показує, у скільки разів вага тіла, що рухається з прискоренням а і визначається формулою P m(g + а), більша від ваги P mg 

3. Виконати №1 вправа35

Виконані задачі сфотографуйте або відскануйте та надішліть на електронну пошту  
 olenaschool11@gmail.com   Надсилати тільки задачі.

Урок 63                        18 березня
Тема уроку. Рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напряму
1. Опрацювати  §35 пункт 1.Перенести таблицю с. 221 до зошита. (Формули вивчити)
2. Опрацювати пункт 2 параграфа. Уважно прочитати алгоритм розв'язування задач з динаміки.
3. Розібрати задачі 1, 2 с.222, 223.4. Виконати №2 вправа 35 Додатково №7 вправа 35.
Виконані задачі сфотографуйте або відскануйте та надішліть на електронну пошту  
 olenaschool11@gmail.com   Надсилати тільки задачі.


Урок 61/62   12 березня/17 березня
Тема уроку. Розв'язування задач з теми "Рух тіла під дією сили тяжіння"
1. Повторити формули(таблиця с. 216 підручника)
2. Опрацювати §34 пункт 3. Виписати виділені формули.
3. Переглянути приклади розв'язування задач та записати їх до зошита (намагатися самостійно)

4.Розібрати задачі 1,2,3 та записати їх до зошита.
1. На яку максимальну висоту підніметься тіло, кинуте вгору з початковою швидкістю 44 м/с? Який час підйому тіла на цю висоту?
Дано:2. Літак летить горизонтально зі швидкістю 720 км/год на висоті 245 м. Коли він пролітає над деякою точкою поверхні Землі, з нього скидають вантаж. На якій відстані від цієї точки вантаж упаде на Землю? Опором повітря знехтуйте.
Source: https://fizmat.7mile.net/fizika-9/rozv-yazuvannya-zadach-za-temoyu-rukh-tila-pid-dieyu-sili-tyazhinnya.html
Дано:

Відповідь:  

3. М'яч кинутий горизонтально з висоти 2 м з початковою швидкістю 5 м/с. Через який час та з якою швидкістю м'яч упаде на Землю? Визначте також дальність польоту та переміщення м'яча.
Дано:

Відповідь:
   

4. Виконати № 3, 4 вправа 34
Виконані завдання сфотографуйте або відскануйте та надішліть на електронну пошту  
 olenaschool11@gmail.com 

3 коментарі: