8 клас

 
Електричний струм. Сьогодні ми відчули значимість цих слів. Про важливість знань з цієї теми всі розуміють.
Шановні восьмикласники,
продовжуємо працювати. Все буде добре!
31.05.22 - 02.06.22  
31.05 онлайн консультація о10:00 - 8Б, 11:00 - 8А
02.06 онлайн консультація о 9:00 - 8А, Б
 Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.  Вплив електричного струму на людський організм   
 Електрика в житті людини. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.
1. Уважно переглянути відео.
 Бажаю вам миру! Бережіть себе!

24.05.22 - 26.05.22  
24.05 онлайн консультація, тест о10:00 - 8Б, 11:00 - 8А
26.05 онлайн консультація о 9:00 - 8Б,  8А
Тема уроку      Електричний струм у газах. 
Представлення результатів навчальних проектів. 
Теми проектів: а) Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.  Вплив електричного струму на людський організм  
1. Пройти тест "Електроліз" (посилання буде надано у Viber після онлайн консультації)
2.Опрацювати матеріал  §39,40. 
2. Переглянути відео.
2. Виписати види самостійних газових розрядів, умови їх виникнення та області застосування.
3. Перегяньте уважно відео.
4. Створити плакат "Як уберегтися від блискавки". Це також може бути малюнок або буклет.
 Опрацюйте матеріал, та складіть звіт до проекту.
Звіт до проекту надішліть вчителю.
 Бажаю вам мирного неба! Все буде добре!
17.05.22 - 19.05.22  
17.05 онлайн консультація о10:00 - 8Б, 11:00 - 8А
19.05 онлайн консультація о 9:00 - 8Б,  8А
Теми уроків      Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів.
 Закон Фарадея для електролізу. Розв'язування задач з теми "Закон Фарадея для електролізу."
  1. Прочитати матеріал  §36,  §37. Вивчити правила, перший та другий закон Фарадея.    
1. Застосування електролізу. 
Зробити опорний конспект до §38 (За бажанням надіслати вчитедю)
Крім зазначених в підручнику, електроліз знайшов застосування і в інших галузях:
Отримання оксидних захисних плівок наметалах (анодування);
Електрохімічна обробка поверхні металевого виробу (поліровка);
Електрохімічне фарбування металів (наприклад, міді, латуні, цинку, хрому та ін);
Очищення води - видалення з неї розчинних домішок. В результаті виходить так звана м'яка вода (за своїми властивостями
наближається до дистильованої);
Електрохімічна заточка ріжучих інструментів 
(наприклад, хірургічних ножів(скальпелів),бритв.
2. Розібрати задачі №1,2,3,4 з презентації (бажано записати їх до зошита)
1) (Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
https://drive.google.com/file/d/1O_C1KgwWos1106NUfxgOnIxSHp0vwQo5/view
2) https://svitppt.com.ua/fizika/zakoni-faradeya-rozvyazuvannya-zadach.html
3.Задача для консультації.
Якою є витрата електроенергії  (А)на одержання 1 кг алюмінію, якщо електроліз проводиться за напруги 9В. (для алюмінію K=0,09мг/Кл)
1мг/Кл=10-6кг/Кл=0,000001кг/Кл
10.05.22 - 12.05.22  
10.05 контрольний тест з теми "Електричний струм" о10:00 - 8Б, 11:00 - 8А
онлайн консультація 12.05 о 9:00 - 8Б, 8:30 - 8А
Тема уроку. Навчальний проект "Сучасні побутові та промислові електричні прилади"
3. Навчальний проект "Сучасні побутові та промислові електричні прилади".
Розглянути: Приклади великих побутових електроприладів
                    Приклади дрібних побутових електроприладів
                    Промислові електроприлади
                    Вимоги пожежної безпеки.
 Скласти кросворд до теми "Сучасні побутові та промислові електричні прилади"
Як приклад можна переглянути презентацію за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1y9K83anlCkAT_cJWSbRXTYaBsuY_8yTU/view
03.05.22 - 05.05.22  
03.05 тест "Робота, потужність, закон Джоуля - Ленца" о10:00 - 8Б, 11:00 - 8А
онлайн консультація 05.05 о 9:00 - 8Б, 8:30 - 8А
Тема уроку.          Розв'язування задач з теми "Електричний струм"
1. Повторити закони послідовного та паралельного з'єднань, закон Ома, робота, потужність струму, закон Джоуля - Ленца.
2. Розібрати задачі.
№15 с.221

№16 с.221
4. Розібрати задачі. (Бажано записати їх до зошита)
№1-5 за посиланням (Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
https://drive.google.com/file/d/1FLAoPdSkAqyRQb50-ZU2idSeiLlSGT3Y/view
                 Все буде добре! 
26.04.22 - 28.04.22  
онлайн консультація 28.04 о 9:00 - 8Б, 8:30 - 8А
                        Тема уроку. Електронагрівальні прилади.  
                    Розв'язування задач з теми "Електричний струм"
1. Прочитати   §35. 

Виписати: коротке замикання. Запобіжники, їх види та будова.
2. Розібрати задачі №1(звернути увагу, як знайти загальну  потужність декількох елементів), №2 с.182, 183 підручника, 
3. Розібрати задачі №9,10 завдання для самоперевіркис.223 
(джерело: №9   https://www.youtube.com/watch?v=d2Iv_XMsw4s
№10   https://www.youtube.com/watch?v=Pt8KCM_vOxo)
     
Бажаю  мирного неба.
                                           19.04.22 - 21.04.22  
онлайн консультація 19.04 о 10:20 - 8Б, 11:00 - 8А
21.04 о 9:00 - 8А,Б
Тема уроку. Робота й потужність електричного струму Закон Джоуля - Ленца. 
1. Переглянути пояснення матеріалу, або опрацювати матеріал за підручником §33. Формули запишіть до зошита.
  Перевірте виписані формули:
  
2.  Опрацювати матеріал  §34. Виписати закон Джоуля - Ленца, формулу до нього. Вивчити.

3. Підготувати повідомлення "Історія створення електропраски та електролампочки. Як правильно вибрати праску та електричну лампочку"  
Бажаю успіху та мирного неба.
12.04.22 - 14.04.22  
12.04 - онлайн консультація  о 10:20 - 8Б, 11:00 - 8А
Тема.  Лабораторна робота № 4. 
"Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників"
Лабораторна робота № 5. 
"Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників"

Інструкція по роботі з лабораторією електрики: 

постійний струм-віртуальна лабораторія (phet)

Вхід до віртуальної лабораторії здійснюється за посиланням http://surl.li/cgyg 

Ліворуч розташовані елементи електричного кола. За допомогою лівої клавіши мишки необхідно натиснути на елемент і перемістити його в необхідне місце. Таким чином складається електричне коло.  Праворуч розташовані вимірювальні прилади, які можна під’єднати в електричне коло аналогічно.  Для того, щоб зняти покази необхідно ввімкнути ключ і подивитись на вимірювальні прилади.

1.  Лабораторна робота № 4. (Можна використати домашній лабораторний зошит, в ньому таблиці і віконечка для зображення схеми або інструкцію в підручнику с.168)
1) Скласти електричні кола,  зобразити схеми цих кіл, зняти покази та занести їх до таблиці.
  
2) За законом Ома обчислити опір електричної лампи, резистора та їх загальний опір.
3) Перевірити закони послідовного з'єднання, зробити висновок.
2.  Лабораторна робота № 5.
1) Скласти електричні кола,  зобразити схеми цих кіл, зняти покази та занести їх до таблиці.

2) За законом Ома обчислити опір електричної лампи, резистора та їх загальний опір.
3) Перевірити закони паралельного з'єднання, зробити висновок.
Якщо виникнуть питання, телефонуйте вчителю. Роботи надіслати вчителю.
                                            Бажаю успіху та мирного неба.

04/04.22 - 08.04.22  
07.04 - онлайн консультація  о 9:00
Тема. Розв’язування задач з теми 
«Паралельне та послідовне   з’єднання провідників»
1.  Повторити  §27- 32. 
Пройти у зручний для вас час до 20.04 тест "Сила струму, напруга, опір. Закон Ома". Посилання надане у Viber.
2. Розібрати задачі на змішане з'єднання. (задачі запишіть до зошита)
а) підручник, задачі 2,3 с. 174,175 або
б)(джерело https://www.youtube.com/watch?v=CLEVf71yjVk&t=1481s)
Результат пошуку зображень за запитом Розв'язування задач з теми "Паралельне та послідовне з'єднання провідників"      
Бажаю вам мирного неба!

28.03.22 - 01.04.22  
Тема. Розв’язування задач з теми  
«Паралельне та послідовне   з’єднання провідників»
1. Повторюємо  закони послідовного та паралельного з'єднання провідників.
Результат пошуку зображень за запитом Розв'язування задач з теми "Паралельне та послідовне з'єднання провідників"Результат пошуку зображень за запитом Розв'язування задач з теми "Паралельне та послідовне з'єднання провідників"
2. Розглянте задачі 1, 2 (по можливості запишіть їх до зошита) з презентації: 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-rozv-yazuvannya-zadach-z-temi-poslidovne-i-paralelne-z-ednannya-providnikiv-163021.html
2. Розглянути розв'язування задач №1-4 за допомогою відео або за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WT2r7GhPpik
Після перегляду спробуйте ці задачі  розв'язати самостійно.  Якщо виникнуть питання, телефонуйте до вчителя. При потребі і можливості проведемо онлайн урок. 
                                        Бажаю успіху та мирного неба.

22.03.22 - 29.03.22  
 Тема. Електричний струм.
 Послідовне та паралельне з'єднання провідників.
1. Повторити §27-30.
- Електричний струм.
Сила струмуНапругаОпір 
Закон Ома
По можливості переглянте відео, закони з'єднань випишіть до зошита, їх будемо вивчати. Якщо у вас відео не відкривається, можете скористатися посиланнями. Якщо виникнуть питання, телефонуйте вчителю.
2. Послідовне з'єднання провідників § 31.
 https://www.youtube.com/watch?v=Bqcjw_MMv1o  або
https://www.youtube.com/watch?v=2P4y5YZNSos
      або    
3. Паралельне з'єднання провідників §32
https://www.youtube.com/watch?v=YHdKUFZZtq4    або 
https://www.youtube.com/watch?v=-xsVtYGWNMw
  або     


01/03лютого
Теми уроків. Електрична напруга. Вольтметр.
 Розв’язування задач з теми  « Сила струму. Електрична напруга»
1. Опрацювати матеріал §28, описати фізичну величину - напруга, розібрати задачу 1 с.148.
Матеріал можна опрацювати, перейшовши за посчиланням: https://www.youtube.com/watch?v=N8ul4BJmiYc
2. Виконати №1,2 вправа28 (перевіряємо на онлайн уроці)

27січня
Тема уроку.  Сила струму. Амперметр. 
1. Опрацювати матеріал §27, розібрати задачу 1 с.144.
Матеріал можна опрацювати, перейшовши за посчиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CaZ6p7n68iY
2. Виконати №4 вправа27.


08/11 листопада 
Тема уроків. Розв’язування задач з теми  «Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації». Згоряння палива. 
Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива. 
1. Перевірте свої знання.
Пройти тест за посиланням (до17 листопада 15:00)
                        https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5464372
2 Повторити матеріал §13,14,
Задача. Яка кількість теплоти необхідна, щоб із льоду масою 2кг при температурі -50С одержати пару з температурою 1000С?

Q = QQ2 + QQ4

Q1=cmΔt1(нагрівання льоду);  Qλm (плавлення льоду);  

QcmΔt2 (нагрівання води, отриманої з льоду)Q4 = rm(пароутворення)

Q = cmΔtλm + cmΔtrm

Q=2кг(2100Дж/кг0С∙50С+3,4∙105Дж/кг+4200Дж/кг0С∙1000С+2,3∙106Дж/кг) = 6141кДж

3. Опрацювати матеріал §15, виписати та вивчити правила, формули, розібрати задачу с.76.

Марко Поло – відомий венеціанський купець-мандрівник. У своїй книзі він пише: «У Китаї є чорний камінь, викопують його в горах, як руду, а горить він, як дрова. Вогонь від нього сильніший , ніж від дров, і тримається всю ніч до ранку. Спалювати цей камінь набагато дешевше, і дерева зберігаються при цьому…». Незвичайний камінь, що здивував Марка Поло, - кам’яне вугілля.

Переглянути презентацію "Паливо. Теплота згоряння":

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-8-klas-palivo-teplota-zgoryannya-paliva-kkd-paliva-89090.html

Вивчити формули:

1) cm(t– t1); (нагрівання та охолодження)

2) = λm;  (плавлення та кристалізація)

3) rm; (пароутворення та конденсація)

4) qm  (згоряння палива)


08/11 листопада 
Тема уроків. Розв’язування задач з теми  «Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл"
Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації.  Кипіння. Температура кипіння.

1.  Повторити матеріал §12. Розібрати графікс.53, звернути увагу на описання графіка.
2. Опрацювати матеріал §13, 14, розібрати задачі 1,2 с.70,71.


04 листопада 
Тема уроків. Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення.
 Розрахунок кількості  теплоти при плавленні\ твердненні тіл.

1.  Повторити матеріал §10. Дане завдання можна виконати за допомогою відео
2.  Опрацювати матеріал §11, 12. Вивчити виділені правила та формули.
3. Тестові завдання для закріплення (Виконати в зошиті, надіслати на електронну  пошту   olenaschool11@gmail.com)

1.     У якому стані тіло зберігає об’єм і легко змінює форму?

а) тверде тіло;               б) рідина;                 в) газ.

2. У якої речовини за кімнатної температури притягання молекул найсильніше?

а) вода;                           б) водень;                в) алюміній.

3. Внаслідок  чого відбувається зміна агрегатного стану тіла?

а) зміни об’єму;            б) зміни маси;         в) зміни температури.

4 .Яке тверде тіло є аморфним?

а) залізо;                         б) скло;                     в) сіль.

5. Молекули щільно розташовані, сильно притягуються одна до одної, кожна молекула коливається навколо певного положення. Яке це тіло?

а) газ;                              б) рідина;                               в) тверде тіло.

6. Як називаються тверді тіла, молекули яких розташовані майже так, як у рідин?

а) кристалічні;               б) гази;                                   в) аморфні.

7. Калюжа, що утворилася на асфальті після дощу, незабаром висохла. Оберіть правильне твердження .

а) вода перейшла з рідкого у твердий стан;

б) вода перетворилась на пару;

в) молекули води зникли.

8. Кількість теплоти необхідну для плавлення тіла при температурі плавлення визначають за формулою:

а)  Q=cm (t2-t1)

б) Q=λm

в) Q= rm

9. Температурою плавлення речовини називають:

а) температура при якій речовина кипить,

б) температура при якій речовина плавиться,

в) температура при якій речовина випаровується.

10. Виберіть процес переходу речовини з твердого стану в рідкий:

а)конденсація, 

б) плавлення, 

в) кристалізація.

11. (Оформити, як задачу) Питома теплота плавлення золота складає 67·103Дж/кг. Для розплавлення 2 кг золота, взятого за температури плавлення, необхідна кількість теплоти:

а)134 МДж,

б)234 кДж,

в)134 кДж


28 жовтня онлайн урок  8-А о 8:00, 8-Б о 8:30 
Посилання буде надано у Viber
26 жовтня
Тема уроку: Представлення результатів навчальних проектів.  "Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали" 
1.Пройти тест за посиланням:
 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8608092
2.Підготувати та оформити матеріал для навчального проекту. Звернути увагу на застосування полімерів, наноматеріалів , усвідомлення важливості енергозбережувальних заходів у масштабах родини, громади, країни.
   Виконане  завдання  (пункт2)  надішліть на електронну пошту   olenaschool11@gmail.com 
   Орієнтовані вимоги до оформлення  проекту:
Тема проекту, виконавці                Повідомте тему проекту та представте виконавців
Ключове питання            Повідомте ключове питання, яке відображає тему, мету проекту
Матеріали проекту                                    Розкажіть про свої дослідження
Висновки                                                                      Зробіть висновки
Список джерел                 Назвіть джерела, якими ви користувалися під час  роботи                                                             над проектом       
06 травня  онлайн - урок
 8 - А о 11:00
07 травня  онлайн - урок
 8 - Б о 9:00
посилання буде надане у Viber

Урок 58/59     06(07) травня
Тема уроку      Електричний струм у газах.
1.Пройти тест перед уроком. Посилання буде надане у Viber.
2.Опрацювати матеріал  §39,40. Виписати до зошита виділені правила та вивчити їх.
3. Переглянути відео.
4. Виписати види самостійних газових розрядів, умови їх виникнення та області застосування.
5. Перегяньте уважно відео.
6. Створити плакат "Як уберегтися від блискавки". Це також може бути малюнок або буклет.
        Виконане  завдання  (пункт 4, 6)  надішліть на електронну пошту   olenaschool11@gmail.com 

Урок 56/ 57     29квітня/30квітня
            olenaschool11@gmail.com 

Урок 54/ 55     22квітня/23квітня
Тема уроків. Навчальний проект "Сучасні побутові та промислові електричні прилади"
Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів.
 Закон Фарадея для електролізу.
  1. Прочитати матеріал  §36. 
2.Опрацювати матеріал  §37. Виписати до зошита правила, перший та другий закон Фарадея.
3. Навчальний проект "Сучасні побутові та промислові електричні прилади".
Розглянути: Приклади великих побутових електроприладів
                    Приклади дрібних побутових електроприладів
                    Промислові електроприлади
                    Вимоги пожежної безпеки.
 Скласти кросворд до теми "Сучасні побутові та промислові електричні прилади"
Як приклад можна переглянути презентацію за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1y9K83anlCkAT_cJWSbRXTYaBsuY_8yTU/view
Виконане  завдання  (пункт 3)  надішліть на електронну пошту             olenaschool11@gmail.com 

Урок 52/ 53        15/15 (16/16)квітня
Тема уроку.          Розв'язування задач з теми "Електричний струм"
Самостійна робота
1. Розібрати задачі.
№15 с.221

№16 с.221
2. Виконати самостійну роботу. (Виконувати в робочому зошиті. Посилання буде надане у Viber (8-А - 15.04, 8-Б - 16.04)


УРОК 50/51              01/01 (02/02) квітня
Тема уроку. Закон Джоуля - Ленца. Електронагрівальні прилади. Розв'язування задач 
1. Опрацювати матеріал  §34. Виписати закон Джоуля - Ленца, формулу до нього. Вивчити.
2. Переглянути відео, задачі бажано записати.
3. Прочитати   §35. Виписати: коротке замикання. Запобіжники, їх види та будова.
4. Підготувати повідомлення "Історія створення електропраски та електролампочки. Як правильно вибрати праску"
Виконані завданняа надішліть на електронну пошту olenaschool11@gmail.com


УРОК 49/50              25/25 (26/26) березня
Тема уроку. Робота й потужність електричного струму
1. Переглянте пояснення матеріалу
Новий матеріал можна опрацювати, перейшовши за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=mNXSzLlhPYs
2. Опрацюйте матеріал за підручником. §33 Формули запишіть до зошита.
3. Вивчити формули та правила §33. Виконати № 1,  №7 вправа 33
Виконані завдання  надішліть на електронну пошту olenaschool11@gmail.com 

19 березня  онлайн - урок
 8 - А, Б о 9:00
посилання буде надане у Viber

УРОК 49/50              18/18 березня
Тема уроку.  Розв'язування задач з теми 
"Паралельне та послідовне з'єднання провідників"
1. Повторюємо  закони послідовного та паралельного з'єднання провідників.  
Пройти тест за посиланням, наданим у Viber
2. Розглянути задачі та записати їх до зошита.
  1.    Два провідники з опором 30 Ом і 20 Ом з’єднані паралельно й підключені до напруги 12 В. Визначте силу струму в кожному провіднику й силу струму до розгалуження кола.
2. Коло складається з двох послідовно з’єднаних провідників, опір яких 4 Ом і 6 Ом. Сила струму в колі 0,2 А. Знайдіть напругу на кожному з провідників і загальну напругу. 
Дано
R1= 4 Ом     Оскільки резистори з’єднані послідовно, то                 
R2 = 6 Ом         І12заг
І = 0,2 А          Rзаг=R1+R2;  U1=I•R1 U; U2=I•R2
U - ?                Uзаг =Iзаг•Rзаг
                          Rзаг= 4Ом+6 Ом =10 Ом; 
                        U1=0,2 А•4 Ом=0,8 В
                           U2= 0,2 А •6 Ом = 1,2 В
                          Uзаг = 0,2 А• 10 Ом = 2 В
Відповідь:    U1=0,8 В;  U2=1,2 В; Uзаг= 2 В
3. Два провідники з опором 30 Ом і 20 Ом з’єднані паралельно й підключені до напруги 12 В. Визначте силу струму в кожному провіднику й силу струму до розгалуження кола Дано:
R1=30 Oм                1/R=1/R1+1/R2
R2= 20Ом              або Rзаг=R1*R2/(R1+R2)
U=12 В                  Ізаг= Uзаг*Rзаг
І1-?
І2-?             Uзаг = U1 = U2  
І  -?               І1=U1*R1,  І2=U2 *R2
Rзаг = 20 Ом∙30 Ом /(20 Ом+30 Ом)=12 Ом
Ізаг= 12 В*12 Ом=1 А
U1 = U2  = 12 В
І1= 12 В*30 Ом=0,4 А;І2=12 В*20 Ом=0,6 А
Відповідь:  Ізаг = 1 А; І1=0,4 А; І2=0,6 А4.
4. Змішане з'єднання провідників.
3. Задача 1.Знайти загальний опір за схемами 1 -4. Опір резисторів R1=R2-R3=R4=R.
Задача 2. Знайдіть покази амперметра, якщо загальна сила струму І=10А. Всі опори дорівнюють по 20 Ом.

Виконане  завдання  (пункт 3)  надішліть на електронну пошту  olenaschool11@gmail.com        05/05   березня
Тема уроків.  Послідовне та паралельне з'єднання провідників
1. Опрацювати матеріал  §31, 32. Вивчити закони послідовного та паралельного з'єднання.
2. Переглянути відео, задачі бажано записати до зошита.

3. Розібрати схему, описати її (види з'єднання), за фирмулами знайти опір(значення опорів на схемі написані на резисторах),  приклад опису в опорному конспекті ( наданий у Viber)

Виконане  завдання  (пункт 3)  надішліть на електронну пошту  olenaschool11@gmail.com 

Урок 33/34         14/14 (15/15)  січня
Тема уроків.  
Електричний струм. Дії електричного струму.  
Провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах. 
1. Повторити §19 - 22. Перевірити свої знання за  допомогою тесту.  (до 15 січня 21:00, одна спроба, 10 хвилин)  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5768834
2. Опрацювати матеріал  §23, 24Зробити опорний конспект.
Звернути увагу: приклади провідників, діелектриків, напівпровідників, їх використання, дію електричного струму на живі організми.
3. Виконати № 6 вправа 23, №4, додатково №5 вправа 24.
Виконане  завдання  (пункт 3)  надішліть на електронну пошту  olenaschool11@gmail.com 03.12/ 04.12
Тест "Теплові явища" (на виконання 20 хвилин)
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3576943

Урок15/16                      22/23 жовтня

Тема уроків.         Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості 
теплоти при плавленні\ твердненні тіл.

1.  Опрацювати матеріал §10. Виписати до зошита властивості газів,  рідин, твердих тіл (кристалічних, аморфних). Дане завдання можна виконати за допомогою відео


2.  Опрацювати матеріал §11, 12. Вивчити виділені правила та формули.


3. Тестові завдання для закріплення (Виконати в зошиті,

надішліть на електронну  пошту   olenaschool11@gmail.com)

1.     У якому стані тіло зберігає об’єм і легко змінює форму?

а) тверде тіло;               б) рідина;                 в) газ.

2. У якої речовини за кімнатної температури притягання молекул найсильніше?

а) вода;                           б) водень;                в) алюміній.

3. Внаслідок  чого відбувається зміна агрегатного стану тіла?

а) зміни об’єму;            б) зміни маси;         в) зміни температури.

4 .Яке тверде тіло є аморфним?

а) залізо;                         б) скло;                     в) сіль.

5. Молекули щільно розташовані, сильно притягуються одна до одної, кожна молекула коливається навколо певного положення. Яке це тіло?

а) газ;                              б) рідина;                               в) тверде тіло.

6. Як називаються тверді тіла, молекули яких розташовані майже так, як у рідин?

а) кристалічні;               б) гази;                                   в) аморфні.

7. Калюжа, що утворилася на асфальті після дощу, незабаром висохла. Оберіть правильне твердження .

а) вода перейшла з рідкого у твердий стан;

б) вода перетворилась на пару;

в) молекули води зникли.

8. Кількість теплоти необхідну для плавлення тіла при температурі плавлення визначають за формулою:

а)  Q=cm (t2-t1)

б) Q=λm

в) Q= rm

9. Температурою плавлення речовини називають:

а) температура при якій речовина кипить,

б) температура при якій речовина плавиться,

в) температура при якій речовина випаровується.

10. Виберіть процес переходу речовини з твердого стану в рідкий:

а)конденсація, 

б) плавлення, 

в) кристалізація.

11. (Оформити, як задачу) Питома теплота плавлення золота складає 67·103Дж/кг. Для розплавлення 2 кг золота, взятого за температури плавлення, необхідна кількість теплоти:

а)134 МДж,

б)234 кДж,

в)134 кДж

Урок 60/61     26/28(29)травня
Теми уроків      Представлення результатів навчальних проектів. 
Теми проектів: а) Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.  Вплив електричного струму на людський організм   
б) Електрика в житті людини. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.
1. Уважно переглянути відео.

2. а) Етапи підготовки до навчального проекту та оцінювання.
 Перейти за посиланням, переглянути презентацію https://drive.google.com/file/d/1y0cOCV4pvIJ1OhSSVNimSmK_4fq1XdkQ/view
(Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
б) Виберіть тему із запропонованих.
в) Опрацюйте матеріал, та складіть звіт до проекту. Акцентуйте увагу на усвідомлення важливості заощадливого використання електроенергії з метою зменшення витрат сімейного бюджету,  формування свідомості дотримання правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями.
 (форму звіту вибираєте самостійно, зверніть увагу на оцінювання).
Звіт до проекту надішліть на електронну  пошту
                                                olenaschool11@gmail.com

Урок 59     21(22) травня
Тема уроку      Електричний струм у газах.
1.Опрацювати матеріал  §39,40. Виписати до зошита виділені правила та вивчити їх.
2. Переглянути відео.
2. Виписати види самостійних газових розрядів, умови їх виникнення та області застосування.
3. Перегяньте уважно відео.
4. Створити плакат "Як уберегтися від блискавки". Це також може бути малюнок або буклет.
                                Виконане  завдання  (пункт 4)  надішліть на електронну пошту                                                           olenaschool11@gmail.com 

Шановні учні!  
Сьогодні у вас контрольна робота. Уважно прочитайте рекомендації, повторіть формули, будьте уважні. Я бажаю вам успіху!!! 
Ящо не зрозуміло, чи погано видно на малюнку, телефонуйте. Завдання можу надати персонально у Viber.

Урок 58     19 травня
Тема уроку         Контрольна робота.
Для виконання контрольної роботи перейдіть за посиланням:
https://forms.gle/MpW6rwsp9ttHBzBJA

хто заходить вперше набирайте код класу: tuflfol

Рекомендації:
Контрольну роботу виконуємо на окремих аркушах. Записуємо дату, контрольна робота з теми "Електричний струм", вказуємо варіант, так як ви сиділи в класі. 
 В кожному варіанті по 8 завдань.
 1,2,3 завдання  - ставите номер і вибираєте одну відповідь,
4 пит. -  ставите номер ті записуєте відповідь,
 5, 6, 7, 8 завдання - записуєте скорочену умову задачі, формули, розв'язок, відповідь.
Оцінювання
     1, 2 завдання по 0,5 б.
3,4 завдання по 1балу
5,6 завдання по1,5 бали
7, 8 завдання по 3 бали
На виконання роботи - 45 хвилин. Виконану роботу сфотографуйте і надішліть вчителю.

Об 11:30 роботи мають бути надіслані 

на електронну пошту    olenaschool11@gmail.com 
або Viber
Якщо висилаєте пізніше, зателефонуйте класному керівнику та поясніть чому.

Урок 56/57     12/14(15)травня
Теми уроків          Розв'язування задач з теми "Закон Фарадея для електролізу."
Розв'язування задач з теми "Електричний струм".
Підготовка до контрольної роботи
1. Розібрати задачі.
№1,2,3,4 з презентації (бажано записати їх до зошита)(Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
https://drive.google.com/file/d/1O_C1KgwWos1106NUfxgOnIxSHp0vwQo5/view
2. Розв'язати задачу.
Якою є витрата електроенергії  (А)на одержання 1 кг алюмінію, якщо електроліз проводиться за напруги 9В. (для алюмінію K=0,09мг/Кл)
1мг/Кл=10-6кг/Кл=0,000001кг/Кл
3. Пройти тест "Електричний струм в електролітах, металах" за посиланням (перевірити знання теорії)                   https://forms.gle/DtyLHBC6xuokR2sH8
хто заходить вперше набирайте код класу: tuflfol
4. Розібрати задачі. (Бажано записати їх до зошита)
№1-5 за посиланням (Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
https://drive.google.com/file/d/1FLAoPdSkAqyRQb50-ZU2idSeiLlSGT3Y/view

5. Повторити всі формули та правила з теми "Електричний струм".
Не забудьте 19 травня - контрольна робота.
Виконане  завдання  (пункт 2)  надішліть на електронну пошту             olenaschool11@gmail.com 


Урок 54/ 55     05/07(08) травня
Тема уроків. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу.
1. Прочитати матеріал  §36.
2.Опрацювати матеріал  §37,38. Виписати до зошита правила, перший та другий закон Фарадея.
3.  Зробити опорний конспект до §38, та кросворд до нього.
Крім зазначених в підручнику, електроліз знайшов
застосування і в інших галузях:
Отримання оксидних захисних плівок наметалах (анодування);
Електрохімічна обробка поверхні металевого виробу (поліровка);
Електрохімічне фарбування металів (наприклад, міді, латуні, цинку, хрому та ін);
Очищення води - видалення з неї розчинних домішок. В результаті виходить так звана м'яка вода (за своїми властивостями
наближається до дистильованої);
Електрохімічна заточка ріжучих інструментів 
(наприклад, хірургічних ножів(скальпелів),бритв.
4. Розібрати задачі №5,6,8 вправа37. (бажано записати до зошита)
5. Виконати №7 вправа 37, №1 вправа38.
Виконане  завдання  (пункт 3, 5)  надішліть на електронну пошту             olenaschool11@gmail.com 

Урок 52/ 53     28/30квітня
Тема уроку.          Розв'язування задач з теми "Електричний струм"
Самостійна робота
1. Розібрати задачі.
№15 с.221

№16 с.221
2. Знайти загальний опір за схемами. Розібрати та записати до зошита для схем 2,4, 6, 8.
3. Знайти самостійно загальний опір для схем 1,3,5 додатково  схема 7.
4. Виконати самостійну роботу. (Виконувати в робочому зошиті. Вибрати дві задачі І варіанту,  оцінивши свій рівень знань. За бажанням можна виконувати більше)
ПЕРЕЙДІТЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ:   хто заходить вперше набирайте код класу: tuflfol
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM1NzI3Mjg0OTNa/a/OTgyMzIyOTQ3OTNa/details
Самостійну роботу  (пункт 3, 4)  надішліть на електронну пошту             olenaschool11@gmail.com 

Урок 50/ 51     21/23(24)квітня
Тема уроку. Розв'язування задач з теми "Електричний струм"
Навчальний проект "Сучасні побутові та промислові електричні прилади"
Пройти тест за посиланням:(до 24.04 15:00)
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=322247
1. Виконати №11 c.223 (Перевірити правильність виконання, переглянувши відео)
2. Знайти загальний опір за схемами.
3. Скласти кросворд до теми "Сучасні побутові та промислові електричні прилади"
Виконане  завдання  (пункт 2, 3)  надішліть на електронну пошту             olenaschool11@gmail.com 


Урок 48 / 49      14/16(17)квітня
Тема уроку. Розв'язування задач з теми "Електричний струм"
Контрольна робота з теми "Електричний струм"
1. Розібрати задачі та записати їх до зошита.
Завдання для самоперевірки.
№9 https://www.youtube.com/watch?v=d2Iv_XMsw4s
№10 https://www.youtube.com/watch?v=Pt8KCM_vOxo
№12 https://www.youtube.com/watch?v=CTStCZ4iNWA
№13 https://www.youtube.com/watch?v=RM1l5jFYB-c
2. Виконати контрольну роботу.
Перейдіть за посиланням:
https://forms.gle/MuCSJ5V3uH9tBzTr9


3.! В домашньому лабораторному зошиті виконати: Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників" с. 25-27. На с.28 написати висновок.


Тема уроку. Розв'язування задач з теми "Електричний струм"
Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників"
1. Повторити закони послідовного та паралельного з'єднань, закон Ома, робота, потужність струму, закон Джоуля - Ленца.
Якщо формули вивчили, можна зняти відео (до 2 хв.), в якому розповісти формули напам'ять (формулу і її назву), або зателефонувати вчителю у Viber і розповісти.
2. Розібрати задачі з відео, бажано записати їх до зошита.

За потреби переглянте розв'язування задач вправ 31 - 34 за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Bio_qF_Oz0g&list=PLSLajZxJCN0jx7yVbg5ejk39NhxNnP4M3&index=41
3. В домашньому лабораторному зошиті виконати: Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників" с. 25-27. На с.28 написати висновок.

Тема уроку.  Розв'язування задач з теми 
"Паралельне та послідовне з'єднання провідників"

1. Повторюємо основні поняття та закони послідовного та паралельного з'єднання провідників.


    
2. Розглянте задачі та запишіть їх до зошита.
Задача 1.     Два провідники з опором 30 Ом і 20 Ом з’єднані паралельно й підключені до напруги 12 В. Визначте силу струму в кожному провіднику й силу струму до розгалуження кола.Задача 2. Коло складається з двох послідовно з’єднаних провідників, опір яких дорівнює 4 Ом і 6 Ом. Сила струму в колі 0,2 А. Знайдіть напругу на кожному з провідників і загальну напругу 
Дано
R1= 4 Ом     Оскільки резистори з’єднані послідовно, то                 
R2 = 6 Ом         І12заг
І = 0,2 А          Rзаг=R1+R2;  U1=I•R1 U; U2=I•R2
U - ?                Uзаг =Iзаг•Rзаг
                          Rзаг= 4Ом+6 Ом =10 Ом; 
                        U1=0,2 А•4 Ом=0,8 В
                           U2= 0,2 А •6 Ом = 1,2 В
                          Uзаг = 0,2 А• 10 Ом = 2 В
Відповідь:    U1=0,8 В;  U2=1,2 В; Uзаг= 2 В
 Задача3. Два провідники з опором 30 Ом і 20 Ом з’єднані паралельно й підключені до напруги 12 В. Визначте силу струму в кожному провіднику й силу струму до розгалуження кола
Дано

R1=30 Oм                1/R=1/R1+1/R2

R2= 20Ом              або Rзаг=R1*R2/(R1+R2)

U=12 В                  Ізаг= Uзаг*Rзаг

І1-?

І2-?             Uзаг = U1 = U2  

І  -?               І1=U1*R1,  І2=U2 *R2

Rзаг = 20 Ом∙30 Ом /(20 Ом+30 Ом)=12 Ом

Ізаг= 12 В*12 Ом=1 А

U1 = U2  = 12 В

І1= 12 В*30 Ом=0,4 А

І2=12 В*20 Ом=0,6 А

Відповідь:  Ізаг = 1 А; І1=0,4 А; І2=0,6 А1 коментар:

  1. Якщо у вас були фінансові проблеми, то вам пора посміхнутися. Вам потрібно зв’язатись лише з паном Бенджаміном щодо суми, яку ви хочете позичити, та періоду оплати, який вас влаштовує, і ви отримаєте позику протягом трьох робочих днів. Щойно я в шостий раз отримав позику в 700 тисяч доларів терміном на 180 місяців з можливістю виплати до закінчення терміну дії. Містер Бенджамін допомагає мені в оренді. Зв’яжіться з ним, і ви побачите, що це дуже чесна людина з добрим серцем. Його електронна адреса - 247officedept@gmail.com, а його номер телефону в WhatApp - + 1-989-394- 3740.

    ВідповістиВидалити