10 клас

Дорогі десятикласники,
 у нас з вами надважливе завдання, нам потрібно відбудувати нашу Україну! 
Це наше завтра, а сьогодні потрібно до цього підготуватися. 
Це наші знання з фізики.  Все буде Україна!
31.05.22- 03.06.22
31.05 - онлайн консультація  о  9:00
03.06 - онлайн консультація  о  12:00
1) Електростатичні методи лікування.  2) Електростатичні явища навколо.
 Переглянути матеріал та презентацію за посиланням:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-elektrichni-metodi-likuvannya-187357.html
https://probapera.org/publication/13/56610/elektrostatychni-metody-likuvannya.html
                    Бажаю вам миру! Бережіть себе!

24.05.22 - 27.05.22
24.05 - онлайн консультація  о 8:30, 9:20
27.05 - контрольний тест з теми "Електричне поле" о 12:00
Теми уроків. Практикум з розв'язування задач з теми "Електричне поле".
Лабораторна робота №9.  Навчальний проект.
1. Готуємося до контрольного тесту.
  завдання 4 (1,2,3)с.264
№4 (1)с.264   №4 (2)с. 264

№4 (3) с. 264
2. Лабораторна робота."Вимірювання електроємності конденсатора"
До зошита записати дату, тему, мету роботи та обладнання.
Мета роботи. Визначити електроємність невідомого конденсатора.
Обладнання: батарея конденсаторів; конденсатор невідомої ємності; гальванометр; випрямляч; перемикач однополюсний; комплект провідників.
Теоретичні відомості (не записувати)
Якщо заряджати конденсатор постійної ємності від одного і того ж джерела, а потім розряджати його через гальванометр, тоді стрілка гальванометра кожного разу буде відхилятись по шкалі на одне і те саму кількість поділок. Для конденсатору іншої ємності відхилення стрілки гальванометра буде здійснюватися на іншу кількість поділок.
Маючи конденсатори відомої ємності, можна дослідним шляхом переконатися, що ємність конденсатора  прямо пропорційна кількості поділок , на яке відхиляється стрілка гальванометра: 
  (1)
Звідси можна визначити коефіцієнт пропорційності:    (2)
Знаючи цей коефіцієнт, можна по відхиленню стрілки гальванометра визначити ємність будь-якого конденсатора.
Порядок виконання роботи:
1. Перемалювати до зошита схему електричного кола із теоретичних відомостей, підписати елементи кола.
2. Підготуйте в зошиті таблицю для запису результатів вимірювань та обчислень:
Ємність конденсатора,, мкФ
Число поділок по шкалі гальванометра,
Коефіцієнт пропорційності
Середнє значення коефіцієнта,
3. Подивитись відео (переходьте на повноекранний режим). При перегляді виписуємо електроємность конденсатора в таблицю і кількість поділок на яку відхилилась стрілка (фіксуємо  при збільшенні шкали міліамперметра)
Наприклад. 1 дослід. С=1мкФ, n=17 поділок (на відео три досліди з відомими конденсаторами, електроємність фіксуєте при збільшенні конденсатора і дослід в кінці для невідомого конденсатора).
4. Визначити коефіцієнт k за формулою 2(теоретичні відомості) Розрахунки записуємо під таблицею, результат переноимо в таблицю.
5. Знайти середнє значення коефіцієнта k.
6.З відео виписуємо кількість поділок, на яку відхилилась стрілка (фіксуємо  при збільшенні шкали міліамперметра) для невідомого конденсатора. Знаходимо електроємність невідомого конденсатора  за формулою 1(теоретичні відомості). Коефіцієнт k беремо при цьому середнє значення.
7. Додатково. За даними останнього досліда обчисліть енергію зарядженого  конденсатора.
 Навчальний проект.
Теми проектів. 1) Електростатичні методи лікування. 2) Електростатичні явища навколо.
а) Етапи підготовки до навчального проекту та оцінювання.
 Перейти за посиланням, переглянути презентацію https://drive.google.com/file/d/1y0cOCV4pvIJ1OhSSVNimSmK_4fq1XdkQ/view
(Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
б) Виберіть тему із запропонованих.
в) Опрацюйте матеріал, та складіть звіт до проекту. (форму звіту вибираєте самостійно).
 Бажаю вам мирного неба! Все буде добре!

17.05.22 - 20.05.22
17.05 - онлайн консультація  о 9:00
20.05 - онлайн консультація  о12:00
Теми уроків. Практикум з розв'язування задач з теми "Електричне поле".
Провідники та діелектрики в електростатичному полі. 
Поняття про диполь. Діелектрична проникливість речовини.
Електроємність, конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора.
З'єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора.
1. Розглянути задачі.
№2 вправа 42  №3 вправа42
№5 вправа 42
2. Виконати №4 вправа 42 (на консультації)
3. Опрацювати §43. Зробити до нього опорний конспект. Особливу увагу звернути на електростатичні властивості провідників. Підготувати інформацію "Електростатичний захист" (в чому полягає, використання) За бажанням надіслати вчителю.
2. Опрацювати матеріал підручника. §44 Вивчити виділені формули та правила, таблицю с.261, будову та види конденсаторів, де вони використовуються.
 Бажаю вам мирного неба!
10.05.22 - 13.05.22
10.05 - онлайн консультація  о 8:40, 9:15
Теми уроків. Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал. Різниця потенціалів. Зв'язок напруженості з різницею потенціалів. 
Практикум з розв'язування задач
1. Розглянути задачі, за бажанням записати їх до зошита. №4 вправа 41
3) №6* вправа 41 (додатково)
2. Опрацювати §42. Виписати до зошита та вивчити правила та формули. Переглянути відео.
Задачі, які розглянемо на консультації.  1) У електричне поле напруженістю 2·кН/Кл внесли заряд 10-7 Кл. Яка сила діє на цей заряд?   2) У деякій точці поля на заряд 10-6 Кл діє сила 4·10-3 Н. Знайдіть напруженість поля в цій точці і визначте заряд, що створює поле, якщо точка віддалена від нього на 20 см.
4. Переглянути відео. Чому небезпечно торкатися проводу під напругою та знаходитися поряд із відірваним проводом. (Свої думки записати до зошита, за бажанням надіслати)

 Бажаю мирного неба!

03.05.22 - 06.05.22
03.05 -  контрольний тест  о 9:00 (буде надано в Viber)
06.05 - онлайн консультація  о 12:00
Теми уроків.  Точковий заряд. Вимірювання заряду. Дослід Міллікена. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Електричне поле точкових зарядів, системи зарядів. Принцип суперпозиції.
1. Опрацювати §40, 41.  До зошита виписати означення електричного заряду, його основні властивості, як був виміряний, закон Кулона, електричне поле, напруженість та формулу для її знаходження, напруженість точкового заряду, принцип суперпозиції полів. 
2. Перейти за посиланням  та розібрати задачі (бажано записати їх до зошита)
https://drive.google.com/file/d/1yeGS-29dyP8rbPs3wzCwdsD4S42yD241/view
Все буде добре!
26.04.22 - 29.04.22
26.04 - тест  о 9:00
29.04 - онлайн консультація  о 12:00
Теми уроків.  Практикум з  розв'язування задач з теми "ККД теплових машин". Тестування з теми "Основи термодинаміки".
1. Повторити §36 - 39.   
2. Пройти у зручний для вас час тестування з теми "Основи термодинаміки"(посилання буде  надане в Viber 26.04)
3. Розібрати розв'язування задач 1,2 з відео (бажано записати їх до зошита)
  
4. Розглянути задачу 2 с. 219, задачу п.3 с.222 підручника.
№2 вправа37 (відео) 
    
5. Розібрати задачі:
                впр.38 №1                                                                      впр.38№2
  т
                    впр.38 №4                                                     впр. 38 №5
  
Бажаю мирного неба!

19.04.22 - 22.04.22
19.04 - онлайн консультація  о 9:00
  Тема. Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія. Кількість теплоти та робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі.  Теплові двигуни.  Цикли теплових машин. Цикл Карно. Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. ККД теплових машин.  Принцип дії холодильної машини.
1. Внутрішня енергія та її особливості. §36. До зошита виписати особливості внутрішньої енергії та формули. 
Пригадати способи зміни внутрішньої енергії  (таблиця с.217)
Робота в термодинаміці §37.
(джерело: https://www.youtube.com/watch?v=YdJGPsE0cL4
або https://www.youtube.com/watch?v=33RlXMeYY6w)
      
2. Розібрати задачі №1, 2, 3 вправа36. (відео) (бажано переписати до зошита)
№1                                                                №2                                                                №3    
   
 3. Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес. §38.
(джерело: https://www.youtube.com/watch?v=BINQBDb4QHc
або  https://www.youtube.com/watch?v=Jib7pFlaSIk )
  
4Теплові двигуни.  Цикли теплових машин. Цикл Карно. Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. ККД теплових машин.  Принцип дії холодильної машини.
 Опрацювати  §39 за підручником. Виписати до зошита: теплові двигуни та їх види, ККД теплових двигунів, будову дизельних двигунів та холодильних пристроїв., оборотні процеси, ІІ закон термодинаміки. (схему до зошита)
      
Переглянути презентацію за посиланням: 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-teplovi-mashini-ii-zakon-termodinamiki-83037.html 
5. За бажанням підготуйте  інформацію. "Холодильник" (Хто створив, історія, як правильно вибрати)    
              Бажаю мирного неба! 
   11.04.22 - 15.04.22
12.04 - онлайн консультація  о 9:00
12.04 Тема. Лабораторна робота № 7. Вимірювання поверхневого натягу рідини.
Інструкція в підручнику с.213.  Якщо не маєте можливості виконати роботу, скористайтеся відеододатком. https://www.youtube.com/watch?v=EyQ6dZ7Ffz4
15.04 Тема. Лабораторна робота № 8. Визначення модуля пружності гуми.

Мета: експериментально дослідити деформацію розтягу; визначити модуль пружності гуми.

Обладнання: штатив з муфтою і затискачем; гумовий шнур з петлею на кінці; набір тягарців масою по 100 г; лінійка; штангенциркуль. 


Виміряні та обчислені величини занесіть до таблиці.
Дані для роботи беремо з відео: https://www.youtube.com/watch?v=Z0kG-8W4wiI
Напишіть висновок до роботи. У висновку вкажіть:

а)    Яку величину знаходили у даній роботі.

б)    Яке значення модуля пружності гуми отримали.

в)    Чи співпало отримане значення з табличним?

г)     Які джерела похибок і неточностей у роботі

МатеріалМодуль Юнга E, ГПа
Алмаз1220
Алюміній70
Бронза75-125
Вольфрам350
Гума (при малих деформаціях)0.01-0.1
Дюралюміній74
Карбід вольфраму450-650
Кобальт210
Кремній109
Латунь95
Лід3
Мідь110
Нікель210
Олово35
Поліетилен високого тиску0,8
Поліетилен низького тиску0,2
Поліпропілен1,5-2
Порцеляна59
Свинець18
Срібло80
Сірий чавун110
Сталь200-210
Скло50-90
Цинк120
Хром300
Роботи надіслати.                                    
  Бажаю успіху та мирного неба!
                       
04.04.22 - 08.04.22
08.04 - онлайн консультація  о 12:00
                          Тема.  Практикум з розв’язування задач з теми "Молекулярна фізика"
1. Повторити теоретичний матеріал §31-35. 
         Пройти у зручний для вас час до 20.04 тест "Механічні властивості твердих тіл" (посилання надане в Viber)
2. №9 с.215 виконати самостійно (джерело https://www.youtube.com/watch?v=llWHj-dYN0A)
3. Розглянте задачі (бажано записати до зошита) 
(джерело https://www.youtube.com/watch?v=7_oNpamdJUM)
4. Розглянути №1-6   
(джерело: https://www.youtube.com/watch?v=PztfLOdH2NE)
При потребі, спілкуємося у Viber.  Бажаю мирного неба!

28.03.22 - 01.04.22
                          Тема.  Практикум з розв’язування задач  з теми  
"Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука"
1. Повторити теоретичний матеріал § 34, 35. 
2. Повторити матеріал можна за допомогою відео. Приклади задач, наведених в даному відео, по можливості перенести до зошита. (намагайтесь задачі виконувати самостійно. Якщо виникнуть питання при розв'язуванні задач, телефонуйте вчителю).
Шановні діти, при можливості ви можете виконати завдання п.3,4 
і надіслати вчителю.
3. Вологість і температура повітря у приміщенні, способи збереження тепла.
1. Розглянути вологість і температура повітря у приміщенні, як їх змінити, якими вони повинні бути, щоб умови були комфортними.
2. Розглянути способи збереження тепла.
3. Знайти абсолютну, відносну вологість у вашій кімнаті та масу води у повітрі вашої кімнати. (використацте домашній лабораторний зошит. Л.р."Вимірювання відносної вологості повітря", творче завдання)
4.. Уявіть, що ви вирішили побудувати будинок. Визначтесь, які матеріали (пружні, пластичні, крихкі, з якою межею міцності та ін.) ви будете використовувати для фундаменту; стін; стелі; підлоги; балок.Які матеріали використаєте для збереження тепла? Способи утеплення будинку. Обґрунтуйте свою відповідь.
                Бажаю мирного неба!
22.03.22- 25.03.22
Тема. Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали та їх властивості. Види деформації твердих тіл.  Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга.
Знання цієї теми дуже важливе для будівництва.
 Її можна опрацювати за допомогою підручника § 34,35.
1. Властивості твердих тіл.  (по можливості переглянте відео)
Деформація.  Причина виникнення деформації полягає в тому, що під дією сил, прикладених до тіла, його різні частини рухаються по-різному й у результаті частини тіла зміщуються одна відносно одної.           Якщо після припинення дії зовнішніх сил тіло повністю відновило свої форму і розміри -  пружня деформація; якщо форма і розміри не відновилися- пластична деформація.                           За характером зміщення частин тіла одна відносно одної розрізняють деформації розтягнення, стиснення, зсуву, вигину, кручення.   Деформація розтягнення. Якщо ж тіло розтягувати, то під дією руки відстань між шарами молекул збільшиться і тіло знову змінить свої розміри. Її зазнають троси, канати, ланцюги в піднімальних пристроях, стяжки між вагонами.    Деформація стиснення. При стисканні твердого тіла зміщуються в напрямку дії сили шари його молекул, у результаті чого розміри тіла зменшуються. Її зазнають стовпи, ніжки столів і стільців, фундаменти будинків.  Деформація зсуву. Шари молекул зсунуться один відносно одного, а саме тіло змінює свою форму. Її зазнають цвяхи та болти, які скріплюють частини різних конструкцій; тканина, яку розрізають ножицями.  Деформація вигину (водночас деформація розтягнення та стиснення). На опуклому боці тіла відстань між шарами молекул збільшується, тобто ця частина тіла зазнає деформації розтягнення. На ввігнутому боці тіла відстань між шарами молекул зменшується – ця частина тіла зазнає деформації стиснення. Середні шари не зазнають ані розтягнення, ані стиснення, а отже, не впливають на міцність конструкції. Саме тому зазвичай їх видаляють, замінюючи стрижні порожніми трубами (рама велосипеда, трубчасті кінцівки кісток, трубчасті стебла злаків).  Деформація кручення. Зсув шарів молекул відбуватиметься неоднаково – кожний шар буде повертатися на певний кут відносно іншого шару. Її зазнають вали всіх машин, гвинти, ключі, викрутки.
2. Механічна напруга. (Випишіть формули за означеннями)
 Відносне видовження  – це фізична величина, яка дорівнює відношенню видовження  до початкової довжини тіла 

Механічна напруга  – це фізична величина, яка характеризує деформоване тіло й дорівнює відношенню модуля сили пружності  до площі  поперечного перерізу тіла.Закон Гука:

У випадку малих пружних деформацій розтягнення та стиснення механічна напруга прямо пропорційна відносному видовженню.

 – Модуль Юнга характеризує пружні властивості матеріалу; його визначають експериментально та фіксують у таблицях.

3.Діаграма напруг (по можливості записати до зошита)


 – межа пропорційності – найбільша напруга, за якої виконується закон Гука.

 – межа пружності – найбільша напруга, за якої деформація залишається пружною.

 – межа плинності – напруга, за якої зразок починає подовжуватися без збільшення навантаження.

 – межа міцності – найбільша напруга, у разі перевищення якої зразок руйнується.

OAB – ділянка пружних деформацій; BC – ділянка пластичних деформацій;

CD – ділянка плинності матеріалу; EK – руйнування зразка

4. Пружність, пластичність, крихкість

Пружні матеріали: матеріали, які виявляють пружні властивості за порівняно великих деформацій або за досить тривалої дії.

Пластичні матеріали: матеріали, в яких пружна деформація переходить у пластичну за незначних деформацій.

Крихкі матеріали: Матеріали, які руйнуються за дуже малих деформацій і майже не виявляють пластичних властивостей.

 Бажаю мирного неба!

01 лютого онлайн урок (Лабораторна робота)  о 08:00
04 лютого онлайн урок о 12:00 
 Посилання на урок та інформацію по лабораторній роботі 
буде надано у Viber
01/01/04 лютого
Теми уроків. Лабораторна робота №5 «Вивчення одного з ізопроцесів»
Практикум з розв’язування задач з теми "Молекулярна фізика"
1. Повторити  § 26-30.
2. Розглянути задачі : графічні задачі - https://www.youtube.com/watch?v=_KmULUDHEhs
Задачі на газові закони - https://www.youtube.com/watch?v=AZaoUGSwfho
3. Виконати лабораторну роботу. (оформляємо на окремих аркушах, інструкція на с. 212 підручника)
Оформлену лабораторну роботу надіслати вчителю.

28 січня
Тема уроку. Практикум з розв'язування задач з теми «Ізопрцеси»
1. Повторити матеріал підручника. §30. 
2. Повторюємо формули.
3. Повторюємо ізопроцеси:
4. Розібрати задачі ( надано у Viber)
16/16/19 листопада
Теми уроків. Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу
Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язання задач динаміки.
1. Виконати лабораторну роботу №2, оформити на окремих аркушах (с. 53 підручника, записати тему, мету, обладнання, перенести таблицю, під таблицею зробити підрахунки, написати висновок). Щоб отримати дані, перейдіть за посиланням (дані беремо для радіуса 10см): https://www.youtube.com/watch?v=IikR9aQBUXM
Оформлену роботу надіслати вчителю. olenaschool11@gmail.com
2.Повторити § 11,12,13. Виписати до зошита та вивчити алгоритм розв’язання задач на рух тіла під дією кількох сил.(с. 77 зелена таблиця)
3. Дати відповіді на питання 1-9 (в робочому зошиті, надіслати вчителю)
пит. 1-7 - по1балу, пит. 8,9 - по 2б.
        1. Записати якими літерами позначаються наступні фізичні величини:

1) маса                                                       6) сила

2) прискорення                                         7) час

3) швидкість                                              8) прискорення вільного падіння

4) сила тяжіння                                         9) сила тертя

5) коефіцієнт тертя                                   10) сила реакції опори

2. Записати в яких одиницях вимірюються наступні фізичні величини:

1) швидкість                                              4) час

2) маса                                                        5) сила

3) прискорення                                          6) переміщення

3. Записати формули:

1) другого закону Ньютона                      3) сили тяжіння

2) сили пружності                                     4)  сили тертя

            «Згоден – не згоден» ( пит. 4-7 написати: так чи ні )

4.Сила тертя завжди напрямлена в ту саму сторону, що і швидкість.

5.Сила тертя ковзання – це сила, яка виникає під час ковзання одного тіла по поверхні іншого.

6.Прискорення вільного падіння завжди однакове в будь – якій точці Земної кулі.

7.Силу тертя ковзання можна зменшити, посипавши поверхню тіла піском.

     Позначити  на малюнках сили, які діють на тіло для кожного з  випадків (пит. 8,9):

8. Автомобіль рухається по горизонтальній дорозі  вліво.

9. Тіло зісковзує з похилої площини


08/08/12листопада
Теми уроків. Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених. Сила пружності. Вага та невагомість. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі.
1. Опрацювати  § 11, 12, 13. Виписати до зошита та вивчити правила та формули.
2. Виконати №9 вправа 12.(Перевіримо на онлайн уроці)
3. У робочому зошиті підготувати матеріал "Розвиток космонавтики, внесок українських учених" (звернути увагу І космічна швидкість,  ІІ космічна швидкість) та надіслати вчителю.


05листопада о 12:00 Контрольна робота № 1
 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»
Текст контрольної роботи буде надано у Viber
02/11
Теми уроків. Практикум з розв'язування задач 
з теми "Механіка. Частина 1. Кінематика"
1. Повторити  § 4-8

26 жовтня
26 жовтня онлайн - урок о 8:30, 9:10
посилання буде надане у Viber
Тема уроків: Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Види сил у механіці. Вимірювання сил, додавання сил. Рівнодійна. Інертність і маса
1. Опрацювати §9, 10.  До зошита виписати та вивчити закони Ньютона, основні поняття .
2. Виконати №5 вправа9, №1 вправа 10. 
3. Перевірте рівень засвоєння знань.  Пройти тест за посиланням:
                    https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8459499Урок 1     3вересня
Тема. Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку. Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі.
Читати  §1, повторити правила безпеки у фізичному кабінеті.


 Лабораторна робота."Вимірювання електроємності конденсатора"
До зошита записати дату, тему, мету роботи та обладнання.
Мета роботи. Визначити електроємність невідомого конденсатора.
Обладнання: батарея конденсаторів; конденсатор невідомої ємності; гальванометр; випрямляч; перемикач однополюсний; комплект провідників.

Теоретичні відомості (не записувати)

Якщо заряджати конденсатор постійної ємності від одного і того ж джерела, а потім розряджати його через гальванометр, тоді стрілка гальванометра кожного разу буде відхилятись по шкалі на одне і те саму кількість поділок. Для конденсатору іншої ємності відхилення стрілки гальванометра буде здійснюватися на іншу кількість поділок.
Маючи конденсатори відомої ємності, можна дослідним шляхом переконатися, що ємність конденсатора  прямо пропорційна кількості поділок , на яке відхиляється стрілка гальванометра: 
  (1)
Звідси можна визначити коефіцієнт пропорційності:    (2)
Знаючи цей коефіцієнт, можна по відхиленню стрілки гальванометра визначити ємність будь-якого конденсатора.
Порядок виконання роботи:
1. Перемалювати до зошита схему електричного кола із теоретичних відомостей, підписати елементи кола.
2. Підготуйте в зошиті таблицю для запису результатів вимірювань та обчислень:
Ємність конденсатора,, мкФ
Число поділок по шкалі гальванометра,
Коефіцієнт пропорційності
Середнє значення коефіцієнта,
3. Подивитись відео (переходьте на повноекранний режим). При перегляді виписуємо електроємность конденсатора в таблицю і кількість поділок на яку відхилилась стрілка (фіксуємо  при збільшенні шкали міліамперметра)
Наприклад. 1 дослід. С=1мкФ, n=17 поділок (на відео три досліди з відомими конденсаторами, електроємність фіксуєте при збільшенні конденсатора і дослід в кінці для невідомого конденсатора).

4. Визначити коефіцієнт k за формулою 2(теоретичні відомості) Розрахунки записуємо під таблицею, результат переноимо в таблицю.
5. Знайти середнє значення коефіцієнта k.
6.З відео виписуємо кількість поділок, на яку відхилилась стрілка (фіксуємо  при збільшенні шкали міліамперметра) для невідомого конденсатора. Знаходимо електроємність невідомого конденсатора  за формулою 1(теоретичні відомості). Коефіцієнт k беремо при цьому середнє значення.
7. Додатково. За даними останнього досліда обчисліть енергію зарядженого  конденсатора.
05 травня онлайн - урок о 9:00
07 травня  онлайн - урок о 10:00
посилання буде надане у Viber
Урок 91/92/93         05/05/07 травня
Теми уроків. Практикум з розв'язування задач з теми "Електричне поле".
Провідники та діелектрики в електростатичному полі. 
Поняття про диполь. Діелектрична проникливість речовини.
1. Розглянути задачі. (Бажано записати їх до зошита)
№2 вправа 42
№3 вправа42
№5 вправа 42

2. Виконати №4 вправа 42 самостійно. Правильність виконання перевірте, перейшовши за посиланням   https://www.youtube.com/watch?v=W18rKpDDUL8
3. Опрацювати §43. Зробити до нього опорний конспект. Особливу увагу звернути на електростатичні властивості провідників.
4. Підготувати інформацію "Електростатичний захист" (в чому полягає, використання)
 Виконане завдання п.3,  4 надішліть на електронну   пошту   olenaschool11@gmail.com

Урок 88/89/90         28/28/30 квітня
Теми уроків. Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал. Різниця потенціалів. Зв'язок напруженості з різницею потенціалів. Практикум з розв'язування задач
1. Розглянути задачу та записати її до зошита. №4 вправа 41
3) №6* вправа 41 (додатково)
2. Опрацювати §42. Виписати до зошита та вивчити правила та формули. Переглянути відео.
4. Переглянути відео.  1) Знайти матеріал та створити відео до 2 хв. , або презентацію, що небезпечно торкатися проводу під напругою та знаходитися поряд із відірваним проводом. Чому?

2) У електричне поле напруженістю 2·кН/Кл внесли заряд 10-7 Кл. Яка сила діє на цей заряд?

3) У деякій точці поля на заряд 10-6 Кл діє сила 4·10-3 Н. Найдіть напруженість поля в цій точці і визначте заряд, що створює поле, якщо точка віддалена від нього на 20 см.

 Виконане завдання п. 4 надішліть на електронну   пошту   olenaschool11@gmail.com                        

Урок 85/86/87         21/21/23 квітня
Теми уроків.  Точковий заряд. Вимірювання заряду. Дослід Міллікена. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Електричне поле точкових зарядів, системи зарядів. Принцип суперпозиції.
1. Опрацювати §40, 41.  До зошита виписати означення електричного заряду, його основні властивості, як був виміряний, закон Кулона, електричне поле, напруженість та формулу для її знаходження, напруженість точкового заряду, принцип суперпозиції полів. 
2. Перейти за посиланням  та розібрати задачі (записати їх до зошита)
https://drive.google.com/file/d/1yeGS-29dyP8rbPs3wzCwdsD4S42yD241/view
3. Перевірте рівень засвоєння знань.  23.04 о 10:00 пройти тест. Посилання буде надане у Viber
                            
Урок 82/83/84           14/14/16 квітня
Теми уроків.  Практикум з  розв'язування задач з теми "ККД теплових машин". 
Контрольна робота з теми "Основи термодинаміки" (16 квітня).
1. Повторити §36 - 39.   ! 14 квітня о 8:30 пройти тест !
2. Розібрати розв'язування задач з відео (записати їх до зошита)


3. Контрольна робота. (рекомендації надано у Viber, текст роботи буде надано 16 квітня о 10:00 годині у Viber)
                           

Урок 79,80, 81           31/31.03/02.04
Теми уроків.  Практикум з  розв'язування задач з теми "Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі"
Теплові двигуни.  Цикли теплових машин. Цикл Карно.
 Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки.
 ККД теплових машин.  Принцип дії холодильної машини.
1.Пройти тест за посиланням, наданим у Viber 31.03 о 8:30.
1. Опрацювати  §39 за підручником. Виписати до зошита: теплові двигуни та їх види, ККД теплових двигунів, будову дизельних двигунів та холодильних пристроїв., оборотні процеси, ІІ закон термодинаміки. (схему до зошита)

Переглянути презентацію за посиланням: 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-teplovi-mashini-ii-zakon-termodinamiki-83037.html 
 та відео
Матеріал можна опрацювати за посиланням: https://sites.google.com/view/galinaokhotnik-t5/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
2. Розглянути вправу 39. Задачі бажано записати до зошита. Використайте посилання:   https://www.youtube.com/watch?v=Kk3pGjXMtFs 
3. Підготувати інформацію. "Холодильник" (Хто створив, історія, як правильно вибрати)
Виконане завдання надішліть на електронну пошту olenaschool11@gmail.com


Урок 76/77/78        24/24/26 березня
Теми уроків. Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес.
1.  Опрацювати §38. Виписати перший закон термодинаміки, вивчити його.
2. Виписати перший закон термодинаміки для ізопроцесів, знати їх.
3. Виписати адіабатний процес та перший закон для нього. Вивчити.
4. Розібрати та записати до зошита задачі:
впр.38 №1
   
впр.38№2
впр.38 №4
впр. 38 №5
5. Виконати №6 вправа38
Виконане завдання (пункт 5 та задачі, надані у Viber ) надішліть  на електронну пошту olenaschool11@gmail.com

19 березня  онлайн - урок
 о 10:00
посилання буде надане у Viber

Урок 73/74/75        16/16/19 березня
Теми уроків. Контрольна робота з теми "Молекулярна фізика". Представлення результатів навчальних проектів. "Вологість і температура повітря у приміщенні, способи збереження тепла" Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія. Кількість теплоти та робота в термодинаміці. 
1. Контрольна робота. (рекомендації надано у Viber, текст роботи буде надано 16 березня о 9:00 годині у Viber)
2. Представлення результатів навчальних проектів.
-Розглянути вологість і температура повітря у приміщенні, як їх змінити, якими вони повинні бути, щоб умови були комфортними. -  Розглянути способи збереження тепла.
-Знайти абсолютну, відносну вологість у вашій кімнаті та масу води у повітрі вашої кімнати. 
3 . Внутрішня енергія та її особливості. §36 (п.1) До зошита виписати особливості внутрішньої енергії та формули. Пригадати способи зміни внутрішньої енергії  (таблиця с.21)
Звіт до проекту надішліть на електронну  пошту:  olenaschool11@gmail.com

Теми уроків. Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Основне рівняння МКТ газів. Рівняння стану ідеального газу. Практикум з розв'язування задач з теми «Основне рівняння МКТ»
1. Опрацювати матеріал підручника. §28, 30 (п.1,2). 
 Рекомендації: Виписати до зошита , вивчити виділені формули та правила (мікроскопічні та макроскопічні параметри, ідеальний газ, середня квадратична швидкість руху молекул,  основне рівняння МКТ , рівняння Менделєєва - Клапейрона, універсальна газова постійна)

2. Розібрати приклади роз'язування задач с.173.
3. Приклади розв'язування задач. (Розглянути розв'язки, бажано записати до зошита)
4.  Роз'язати задачі.

1. Під №1-14  написано частинки формул у два стовпчики. Встановити відповідність між цими частинками так, щоб утворилась правильно записана формула. (2б.)

image36

2.Тиск газу в електролампочці накалювання дорівнює 9,45 Па. Обчисліть концентрацію молекул газу при зазначеному тиску і температурі 27 °С. (2б.)
3. Крізь мікроскопічну щілину балон, що містить стиснене повітря (молярна маса повітря 29 г/моль), щосекунди “залишають” 5 мільярдів молекул. За який час маса повітря у балоні зменшиться на 1 мг? (4б.)
4. Який тиск газу, якщо середня квадратична швидкість його молекул 500м/с, а його густина 1,35кг/м3. (3б.)
Надіслати на електронну пошту   olenaschool11@gmail.com                                                     13 січня  онлайн - урок
 о 9:00
посилання буде надане у Viber

Урок 46/ 47/ 48          13/13/15  січня
Теми уроків.  Основні положення МКТ будови речовини. Маса та розміри атомів та молекул. Броунівський рух, дифузія. Швидкості руху молекул газу та їхнє (швидкостей) вимірювання. Дослід Штерна. Температура
1. Опрацювати матеріал підручника. §26, 27,29.  Виписати до зошита , вивчити виділені формули та правила.
 Звернути увагу: дослід Штерна, агрегатні стани речовини (таблиця с. 169, аморфний стан речовини, графік с.168, сучасні температурні шкали, як вони створені с.175, стала Больцмана)
2. Розібрати приклади роз'язування задач с.163.
3. Приклади розв'язування задач. (Розглянути розв'язки, записати до зошита)


 
4. 15 січня до 17:00 пройти тест "
Основи МКТ"  за посиланням  (одна спроба, 15хвилин) :
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7303936
5. Виконати №7 вправа27, №5 вправа 29  та надіслати на електронну                                                             пошту   olenaschool11@gmail.comЗадачі на закон збереження енергії


ЗНО. Фізика. 12.9. Енергія. Закон збереження енергії. Задачі на закон збереження імпульсу04.11
Перевірте свій рівень засвоєння знань. Пройти тест за посиланням (на виконання 30 хв. до 05.11.  16:00 години. Для проходження одна спроба)
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5651587


Урок 20/21/22         21/23 жовтня
Теми уроків. Представлення результатів навчальних проектів.
Орієнтовані вимоги до оформлення  проекту:
Тема проекту, виконавці             Повідомте тему проекту та представте виконавців
Ключове питання            Повідомте ключове питання, яке відображає тему, мету проекту
Матеріали проекту                                    Розкажіть про свої дослідження
Висновки                                                                      Зробіть висновки
Список джерел      Назвіть джерела, якими ви користувалися під час  роботи над
 проектом       
Звіт до проекту надішліть на електронну  пошту:  olenaschool11@gmail.com

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Види сил у механіці. Вимірювання сил, додавання сил. Рівнодійна.
Інертність і маса. Закони динаміки Ньютона, межі їх застосування
Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених         

1.  Опрацювати матеріал §9, 10.  Вивчити основні поняття теми та формули, попередньо виписавши їх до зошита. ! Знати : три закони Ньютона.
 Дане завдання можна виконати за допомогою відео


2.  Опрацювати матеріал §11.  Вивчити основні поняття теми та формули, записати  їх до зошита. Знати: закон Всесвітнього тяжіння, сила тяжіння, І космічна швидкість.
 Дане завдання можна виконати за допомогою відео
3. Розглянути №2 вправа 11


3. Виконати №5 вправа 9, №3 вправа 10, №6, додатково №7 вправа 11 (принести після канікул)
 (Якщо виникнуть питання, консультація 23.10 о 10 годині  у Viber)
4. Перевірте свій рівень засвоєння знань. Пройти тест за посиланням (на виконання 15 хв. до 23.10.  22години. Для проходження одна спроба)
 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9892298


 Шановні учні!  
27 травня у вас о 10:30 контрольна робота. 
Посилання буде надане о 10:20.
Уважно прочитайте рекомендації, повторіть формули, будьте уважні.
 В освітньому процесі важливу роль відіграють доброчесність і порядність. 
Ви перевіряєте свої знання і готовність до дорослого життя. 
  Я бажаю вам успіху!!! 
Урок 87        27 травня
Тема уроку. Контрольна робота з теми "Електричне поле"
Для виконання контрольної роботи перейдіть за посиланням:  


хто заходить вперше набирайте код класу:  chq76ts
Завдання можу надати персонально у Viber.
Рекомендації:
Контрольну роботу виконуємо на окремих аркушах. Записуємо дату, контрольна робота з теми "Електричне поле", вказуємо варіант І або ІІ, так як ви сиділи в класі. 
 В кожному варіанті по 10 завдань.
 1,2,3,4 завдання  - вибираєте правильну відповідь, на листочку пишемо номер і вибрану відповідь.
 5, 6, 7,8, 9,10  завдання - записуєте на листочок скорочену умову задачі, необхідні формули, розв'язок, відповідь. Діелектричну проникливіть беремо у таблиці

Оцінювання
1 завд. - 0,5б.
завд. - 0,5б.
завд. - 0,5б.
завд. - 0,5б.
завд. - 1б. 
завд. - 1б. 
завд. - 1,5б.   
завд. - 1,5б.   
9 завд.  - 2 б.
10 завд. - 3 б.           На виконання роботи - 45 хвилин.
Завершивши роботу, сфотографуйте  виконані на листочку завдання
 та  надішліть їх вчителю.
Об 11:30 роботи мають бути надіслані  на електронну пошту   
 olenaschool11@gmail.com або Viber
Якщо висилаєте пізніше, зателефонуйте класному керівнику або вчителю та поясніть чому.
Урок 88/89         28/29 травня
Теми уроків.  Практикум з розв'язування задач з теми "Основи термодинаміки"
Практикум з розв'язування задач з теми "Молекулярна фізика"
1. Повторити формули с. 214, с.235 підручника.
2. Розглянути задачі. (бажано записати до зошита)
№7 с.215
№8 с.215
№9 с.215
№10 с.215
№9 с.236

Урок 84,85,86          20/21/22 травня
Теми уроків. Практикум з розв'язування задач з теми "Електричне поле"
Представлення результатів навчальних проектів.
1. Повторити теоретичний матеріал. Підручник с.263.
2. Перейти за посиланням та опрацювати презентацію. Задачі записуємо до зошита.
(Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
3. Перейти за посиланням та опрацювати презентацію.
(Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
4.Виконати  завдання 4 (1,2,3)с.264 самостійно та перевірити за допомогою  відео:
№4 (1)с.264

№4 (2)с. 264


№4 (3) с. 264

5. Представлення результатів навчальних проектів.
Теми проектів. 1) Електростатичні методи лікування.
                             2) Електростатичні явища навколо.
а) Етапи підготовки до навчального проекту та оцінювання.
 Перейти за посиланням, переглянути презентацію https://drive.google.com/file/d/1y0cOCV4pvIJ1OhSSVNimSmK_4fq1XdkQ/view
(Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
б) Виберіть тему із запропонованих.
в) Опрацюйте матеріал, та складіть звіт до проекту. (форму звіту вибираєте самостійно, зверніть увагу на оцінювання).
Звіт до проекту надішліть на електронну  пошту
                                                olenaschool11@gmail.com

Урок 81,82,83          13/14/15 травня
Теми уроків. Практикум з розв'язування задач з теми "Конденсатори та їх з'єднання"
Лабораторна робота "Вимірювання електроємності конденсатора"
1. Готуємось до контрольної роботи.
а)Повторюємо тему "Провідники та діелектрики в електричному полі"
Перейти за посиланням та опрацювати презентацію.
https://drive.google.com/file/d/1Dch0slRzbcIRBQSazbWxSLB5leH_M6cQ/view  
(Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
б) Розв'язуємо задачі №1, 3,4,6 вправа 44. (Намагайтеся виконувати самостійно, правильність виконання перевіряйте за допомогою відео)
№1 вправа 44
№3 вправа 44
№4 вправа 44
№6 вправа 44
2. Лабораторна робота."Вимірювання електроємності конденсатора"
До зошита записати дату, тему, мету роботи та обладнання.
Мета роботи. Визначити електроємність невідомого конденсатора.
Обладнання: батарея конденсаторів; конденсатор невідомої ємності; гальванометр; випрямляч; перемикач однополюсний; комплект провідників.

Теоретичні відомості (не записувати)

Якщо заряджати конденсатор постійної ємності від одного і того ж джерела, а потім розряджати його через гальванометр, тоді стрілка гальванометра кожного разу буде відхилятись по шкалі на одне і те саму кількість поділок. Для конденсатору іншої ємності відхилення стрілки гальванометра буде здійснюватися на іншу кількість поділок.
Маючи конденсатори відомої ємності, можна дослідним шляхом переконатися, що ємність конденсатора  прямо пропорційна кількості поділок , на яке відхиляється стрілка гальванометра: 
  (1)
Звідси можна визначити коефіцієнт пропорційності:    (2)
Знаючи цей коефіцієнт, можна по відхиленню стрілки гальванометра визначити ємність будь-якого конденсатора.
Порядок виконання роботи:
1. Перемалювати до зошита схему електричного кола із теоретичних відомостей, підписати елементи кола.
2. Підготуйте в зошиті таблицю для запису результатів вимірювань та обчислень:
Ємність конденсатора,, мкФ
Число поділок по шкалі гальванометра,
Коефіцієнт пропорційності
Середнє значення коефіцієнта,
3. Подивитись відео (переходьте на повноекранний режим). При перегляді виписуємо електроємность конденсатора в таблицю і кількість поділок на яку відхилилась стрілка (фіксуємо  при збільшенні шкали міліамперметра)
Наприклад. 1 дослід. С=1мкФ, n=17 поділок (на відео три досліди з відомими конденсаторами, електроємність фіксуєте при збільшенні конденсатора і дослід в кінці для невідомого конденсатора).

4. Визначити коефіцієнт k за формулою 2(теоретичні відомості) Розрахунки записуємо під таблицею, результат переноимо в таблицю.
5. Знайти середнє значення коефіцієнта k.
6.З відео виписуємо кількість поділок, на яку відхилилась стрілка (фіксуємо  при збільшенні шкали міліамперметра) для невідомого конденсатора. Знаходимо електроємність невідомого конденсатора  за формулою 1(теоретичні відомості). Коефіцієнт k беремо при цьому середнє значення.
7. Додатково. За даними останнього досліда обчисліть енергію зарядженого  конденсатора.
8. Зробити висновок до роботи. У висновку вказати результат. Бажаю успіхів!
Виконану лабораторну роботу  надішліть на електронну                                                             пошту   olenaschool11@gmail.com

Урок 78,79,80          06/07/08 травня
Теми уроків. Практикум з розв'язування задач з теми "Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал."
Електроємність, конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора.
1. Починаємо готуватись до контрольної роботи. Перейти за посиланням (Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.), повторити та виписати на окремий аркуш формули та розглянути задачі, записати до зошита:
№1-4 слайд 7 - 12   
https://drive.google.com/file/d/1Mpwj8SCZ-qHVpvIVgHau1MH2G-PaFufe/view
№1 - 7 слайд 4 - 14
https://drive.google.com/file/d/1bjXjHezLwf5kKjNw9_soIi7GiHSvhoFt/view
2. Опрацювати матеріал підручника. §44 Виписати до зошита , вивчити виділені формули та правила, таблицю с.261, будову та види конденсаторів, де вони використовуються.
3. Виконати №9 вправа44
Виконане завдання (пункт 3) надішліть на електронну                                                             пошту   olenaschool11@gmail.com

Урок 76,77          29/30 квітня
Теми уроків. Практикум з розв'язування задач з теми "Електричне поле".Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична проникливість речовини.
1. Розглянути задачі. (Бажано записати їх до зошита)
№2 вправа 42
№3 вправа42
№5 вправа 42

2. Виконати №4 вправа 42 самостійно. Правильність виконання перевірте, перейшовши за посиланням   https://www.youtube.com/watch?v=W18rKpDDUL8
3. Опрацювати §43. Зробити до нього опорний конспект. 
4. Пройти тест  "Абетка електростатики. Електричне поле. Провідники та діелектрики"  (ДО 04.05 ДО 22:00, пройти можна лише раз, вказуйте повністю 
         

Немає коментарів:

Дописати коментар