11 клас

Дорогі випускники, у нас з вами надважливе завдання:  відбудувати нашу Україну! Це наше завтра, а сьогодні потрібно до цього підготуватися. Фізика нам допоможе. 
Все буде Україна!
01.06.22- 03.06.22
25.05.22- 27.05.22
Теми уроків. Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основі досягнень фізики та технологій.
Запис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердотільних та інших носіїв.
Мобільний зв‘язок та GPS навігація.
Прискорювачі елементарних частинок.
Види акумуляторів електричної енергії.
Рідкокристалічні дисплеї. Принцип роботи цифрового фотоапарату.
Фізична картина світу як сколадова природничо - наукової картини світу.
джерело:   https://www.youtube.com/watch?v=ngmzyTTwdtg
1. Подивіться відео. Порівняйте давні носії інформації із сучасними. Розглянте сучасні носії інформації, як вони працюють.
2. Мобільний зв‘язок та GPS навігація. Розглянте принцип роботи мобільного зв‘язку.


3.Переглянте відео. Порівняйте види сучасних акумуляторів, розглянте, як вибрати акумулятор. Які види акумуляторів найефективніші. Врахуйте екологічні питання.

4.Рідкокристалічні дисплеї. Принцип роботи цифрового фотоапарату. Якому телевізору надати перевагу?

5. Знайомимся із прискорювачем елементарних частинок.
6. Виберіть тему, яка вас найбільше зацікавила. Розглянте більш детально. Оформте зібрану інформацію (форма подачі на ваш вибір, вказуйте джерела інформації) та поділіться нею. Кращі роботи, за вашої згоди.ю  будуть розміщені на блозі.
Бережіть себе!
18.05.22- 20.05.22
18.05 контрольний тест з теми "Атомна й ядерна фізика" о 9:00
19.05 контрольний тест з астрономії о 12:00
20.05 онлайн консультація о 9:00
11.05.22- 13.05.22
12.05 онлайн консультація о12:00
13.05 онлайн консультація о 9:00
Теми уроків.  Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. 
1.Повторити: 1) Протонно-нейтронна модель атомногоядра. Ядерні сили. 2) Основний закон радіоактивного розпаду. 3)Отримання та застосування радіонуклідів.
2.Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. 
 Опрацювати §42 (пункт 1, 2, 4). Переглянути пояснення матеріалу.
3. Ядерний реактор.Опрацати §42 (пункт 3, 5). 
Перейти за посиланням, переглянути презентаціюта зробити до презентації опорний конспект.  (Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
https://drive.google.com/file/d/1snlCteSRKhbVb3146z5dT-ZxwzCyfSnf/view  
4. Починаємо готуватись до контрольної роботи. 
Розібрати задачі (слайд 2 - 9) та записати їх до зошита.   (Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)  https://drive.google.com/file/d/1WIPHz01vytD0R6_FM_wQ4DipR5yNBkae/view    
 51. По можливості, розглянте задачі, перейшовши за посиланнями:
 https://www.youtube.com/watch?v=UQQKn3o4Ii4
https://www.youtube.com/watch?v=xYKncsKkVqk
Бажаю мирного неба!

04.05.22- 06.05.22
05.05 онлайн консультація о12:00
06.05 онлайн консультація о 9:00
Теми уроків. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр.  
Лабораторна робота. "Дослідження треків заряджених частинок за готовими фотографіями". Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. 
Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. 
1. Лабораторна робота. "Дослідження треків заряджених частинок за готовими фотографіями". Підручник с.252, с. 253. Виконати в робочому зошиті. Можна використати домашній лабораторний зошит. Перед виконанням перегляньте відео. Роботу надіслати.
2. Опрацювати §42 (пункт 1, 2, 4). Переглянути пояснення матеріалу.
2. Вчимося розв'язувати задачі. Переглянути відео. За потреби записати задачі до зошита.
Все буде добре!
27.04.22- 29.04.22
27.04 онлайн консультація о 9:00
28.04 онлайн консультація о 12:00
Теми уроків.   Отримання та застосування радіонуклідів. 
Практикум з  розв'язування задач з теми" Закон радіоактивного розпаду"
Лабораторна робота. "Моделювання радіоактивного розпаду". 
1. Розібрати задачу п.6 с.235 підручника.
2. Лабораторна робота. "Моделювання радіоактивного розпаду". Передивитися відео та виконати роботу. Інструкція до роботи с.250-251 підручника. Виконати в робочому зошиті. (записати дату - 29.04,  Лабораторна робота №7. "Моделювання радіоактивного розпаду", мета роботи, обладнання, таблиця, під таблицею підрахунки та графік, висновок) Можна використати домашній лабораторний зошит. Дані беремо з відео. Роботу надіслати.
2. Опрацювати §41 (п. 1, 2). Переглянути відео.
 (джерело: https://www.youtube.com/watch?v=9FN4KCbV3mg)
 Інформацію про використання радіоактивних ізотопів можна розглянути більш детально (в медицині, науці, біології) та оформити окремо, як доповідь чи презентацію. 
Бережіть себе!
20.04.22- 22.04.22
20.04 онлайн консультація о 9:00
21.04 онлайн консультація о 12:00
Тема уроку. Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект мас. Практикум з розв'язування задач. Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду.  
1. Переглянути відео.
2. Опрацювати §39, виписати формули до зошита.
3. Розібрати задачі: (бажано записати до зошита)   
1.  Знайдіть дефект мас і енергію зв'язку ядра Нітрогену   (Відповідь: 0,10851 а. о. м.;   101 МеВ)
   — див. таблицю «Відносна атомна маса деяких ізотопів»


2.       Чому дорівнює енергія зв'язку ядра  ? (Відповідь: 54,4 МеВ.)
   — див. таблицю «Відносна атомна маса деяких ізотопів»


4.   Знайдіть дефект мас ядра Літію  та питому енергію зв'язку ядра.
 Маса ядра  дорівнює 7,01601 а.о.м., маса протона 1,00728 а.о.м., маса нейтрона 1,00866 а.о.м.      (Розглянемо на консультації)
5. Переглянути відео. Прочитати: §40 (п.1-3)Виписати та вивчити правила зміщенняю.
джерело: https://www.youtube.com/watch?v=lOeOXR8pxmY
Закон радіоактивного розпаду.  
1. Прочитати: §40 (п.4,5)Виписати та вивчити основний закон радіоактивного розпаду, активність радіонуклідів.
1. Розглянути задачі з відео  (бажано записати їх до зошита). 
джерело:    https://www.youtube.com/watch?v=aG-1QShHyvM&t=4s
Бажаю мирного неба!
11.04.22- 15.04.22
15.04 онлайн консультація о 9:00
Тема. Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарнга модель атома, її якісне обгрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Випромінювання та поглинання світла атомоми. Лінійчасті спектри.
 Принцип дії лазера
1. За підручником опрацювати  § 36. Виписати до зошита будову атома, Постулати Бора, , за якої умови відбувається випромінювання кванта енергії, що таке хвилі де Бройдя, формулу,  за якою знаходимо їх довжину, приклади їх довжини для різних частинок.
  

2. Опрацювати §37. Виписати чому атом випромінює світло,  види спектрів, які речовини і в якому стані випромінюють їх, характерні риси спектрів.
3. До зошита написати інформацію: Спектральний аналіз, де застосовують спектральний аналіз, звідки ми знаємо властивості далеких зір.
4. Принцип дії лазера. (Читати §38)
5. Описати один із видів квантових генераторів (лазерів): будову, де застосовують, перспективи розвитку галузей застосування лазерів.
  Бажаю вам мирного неба!
04.04.22- 08.04.22
06.04 онлайн консультація о 10:00
Тема. Практикум з розв'язування задач з теми "Квантова оптика"
1. Повторюємо теоретичний матеріал §33 - 35 


2. Переглянте приклади розв'язування задач.
(джерело https://www.youtube.com/watch?v=F0jRbXeZA6E)
3. У зручний для вас час, пройдіть тест "Квантова оптика" до 20.04 (посилання надане в Viber)
                                    Бажаю вам успіху та мирного неба!

28.03.22- 01.04.22
Тема. Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці Роботи І.Пулюя. Фотохімічна дія світла. 
 Шкала електромагнітних хвиль різних діапазонів.
1. Повторюємо фотоефект §33,34 . 
                    У зручний для вас час пройти тест "Фотоефект"(до 15.04):
                     https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1140013
є = hν, де h — це стала Планка, ν частота випромінювання.
Пізніше А. Ейнштейн поширив квантову гіпотезу на світлові явища, пояснивши таким чином явище фотоефекту. За його тлумаченням, світловий квант — це мінімальна порція світлової енергії, локалізована в частинці, що називається фотоном.
• Фотон — це елементарна частинка, що характеризує квант світла 
Фотон не має маси спокою (m0 = 0) і його швидкість дорівнює швидкості світла с = 3 · 108 мс. Таким чином, з точки зору квантової теорії світло — це потік фотонів, що рухаються зі швидкістю світла.
• Загалом світлу властивий корпускулярно-хвильовии дуалізм — воно має як неперервні, хвильові властивості, так і дискретні, корпускулярні.
• Одним із проявів корпускулярної природи світла є явища фотоефекту. Фотоефект є результатом трьох послідовних процесів: поглинання фотона, внаслідок чого енергія одного електрона стає більшою за середню; руху цього електрона до поверхні тіла; виходу його за межі тіла в інше середовище через поверхню розділу.
• Вивчаючи це явище, О. Г. Столєтов сформулював три закони фотоефекту:
1) кількість електронів, що вилітає з поверхні тіла під дією електромагнітного випромінювання, пропорційна його інтенсивності;
2) для кожної речовини залежно від її температури і стану поверхні існує мінімальна частота світла v0, так звана червона межа фотоефекту, за якої зовнішній фотоефект ще можливий;
3) максимальна кінетична енергія фотоелектронів залежить від частоти опромінення і не залежить від його інтенсивності.
• Пояснюючи явище фотоефекту, А. Ейнштейн встановив співвідношення,  яке називається рівнянням Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту.
• Червона межа фотоефекту визначається лише роботою виходу і залежить від хімічної природи металу, наявності домішок і стану його поверхні.
• Явище фотоефекту знайшло широке практичне застосування в техніці завдяки використанню фотопровідності і фотоЕРС напівпровідників (фотоелементи, фоторезистори, фотодіоди тощо).
3. Опрацювати теоретичний матеріл.
 Хімічна дія світла є основою життя.на Землі: завдяки реакції фотосинтезу вуглеводів енергія сонячного проміння, яку несуть фотони, перетворюється в енергію життєдіяльності органічного світу, необхідну для поповнення його запасів. Хімічна дія світла проявляється в тому, що існує цілий ряд хімічних перетворень, що відбуваються тільки під дією світла. Хімічні реакції, що протікають під дією світла, називають фотохімічними. Фотохімічна реакція – розривання електронних зв’язків у молекулі речовини під час поглинаня нею фотона, тобто поділ її на атоми під дією світла.Ґрунтуючись на квантовій гіпотезі світла, А. Ейнштейн сформулював два фотохімічні закони: 1) поглинутий речовиною фотон може викликати перетворення лише однієї молекули; 2) фотохімічна реакція відбувається за умови, що енергія фотона достатня для розриву молекулярних зв'язків, тобто не менша за енергію дисоціації.
Прояв хімічної дії світла:
- вицвітання тканин на сонці
- утворення загара
- фотосинтез
- фотографія
- медицина.
Тиск світла
Уперше тиск світла виміряв російський фізик П. М. Лебедєв (1866 - 1912) 1900 року. У його дослідах однакові світлові потоки спрямовували на легкі металеві крильця, прикріплені до легкого стрижня, підвішеного на тонкій скляній нитці в посудині з високим вакуумом. Один бік крилець зачорнювали, а другий полірували. Світло почергово направляли то на поліроване, то на зачорнене крильце, де воно відбивалося або поглиналося. Тиск світла вимірювали за різницею кутів закручування нитки під час попадання на зачорнену та дзеркальну поверхню. П. М. Лебедєв виміряв також тиск світла на гази. Досліди Лебедєва експериментально підтвердили наявність імпульсу фотонів. Зміна імпульсу фотона (відповідно і тиск світла) при відбиванні від дзеркальної поверхні максимальна і в 2 рази більша за мінімально можливу зміну імпульсу при відбиванні від чорної поверхні.
3. Опрацювати теоретичний матеріл за підручником. §35
 Виписати до зошита особливості кожного виду випромінювання за планом:
1.     Вид випромінювання;
2.     Діапазон довжин хвиль та частот;
3.     Розташування на шкалі електромагнітних хвиль;
4.     Коли та ким відкрите;
5.     Джерело випромінювання;
6.     Приймачі випромінювання;
7.     Властивості цього виду випромінювання;
8.     Застосування цього виду випромінювання.
Або скласти таблицю:
Питання

Радіо-
хвилі
Інфрачервое випроміню-ваня

Видиме світло
Ультра-
фіолетове
випромінювання
Рентгенівське
випромінювання
Гамма
Випромі-
нювання
Діапазон
довжин
та частотРозташування на шкалiКоли
та ким
відкритеДжерело
випромі-нюванняПриймачі випромі-нюванняВластивості випромі-нюванняЗастосування випромі-нювання(За бажанням  роботу надішліть учителю).
                                            Бажаю вам мирного неба!

23.03.22- 25.03.22
Тема. Фотоефект. Фоторезистори та фотоелементи.
       Застосування фотоефекта, сонячні батареї. 
1. Повторити фотоефект §33,34 або за допомогою презентації, перейшовши за посиланням:
 https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-11-go-klasu-na-temu-fotoefekt-zastosuvannya-fotoefektu-13482.html

ЗАКОНИ ЗОВНІШНЬОГО ФОТОЕФЕКТУ. 

  • кількість електронів, вирваних світлом з поверхні металу за 1 с, є прямо пропорційною поглинутій енергії світлової хвилі;
  • максимальна кінетична енергія фотоелектронів зростає лінійно з частотою світла і не залежить від його інтенсивності;
  • для кожної речовини існує «червона межа» фотоефекту (поріг фотоефекту) — така найменша частота (чи найбільша довжина світлової хвилі), за якої ще можливий фотоефект.

Якщо v ≤ vmin чи λ ≥ λmax, то фотоефекту не існує. Крім того, фотоефект є безінерційним і вилітання фотоелектронів починається з моменту освітлення катода.

РІВНЯННЯ ФОТОЕФЕКТУ.  Енергія порції світла hv витрачається на виконання роботи виходу Авих, тобто роботи, яку треба виконати для виривання електрона з поверхні металу і на надання електрону кінетичної енергії:

Цей вираз називають рівнянням Ейнштейна для фотоефекту. Він пояснює основні закономірності фотоефекту.

2. ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЕФЕКТУ:

 Завдяки відкриттю фотоефекту стало можливим: звукове кіно; створення різноманітних апаратів, які «стежать» за освітленістю вулиць, своєчасно «запалюють» і «гасять» бакени на річках, працюють «контролерами» в метро, «рахують» готову продукцію, «контролюють» якість обробки деталей; перетворення світлової енергії в електричну за допомогою фотоелементів.

 Крім зовнішнього, існує і внутрішній фотоефект, який полягає в тому, що в результаті бомбардування атома фотоном атом втрачає електрон і стає йоном. Внутрішній фотоефект виявляється в зміні електропровідності середовища, діелектричної проникності або виникненні електрорушійної сили. Напівпровідники з внутрішнім фотоелементом (фотоопори, фотодіоди, сонячні батареї та ін.) — це напівпровідники із власною чи домішковою провідністю.

У сонячних батареях створюють p-n-перехід. Під час освітлення фотоелемента сонячним світлом змінюється концентрація вільних носіїв зарядів, що призводить до виникнення напруги між р і n ділянками n-р переходу і відповідно до появи електричного струму.

3. Приклади розв'язування задач; (переглянути, по можливості записати. Якщо виникнуть питання, телефонуйте до вчителя. При необхідності можемо провести онлайн урок)

https://www.youtube.com/watch?v=5tffPhHOep4&t=7s

    
4. Сонячні батареї є одним із найперспективніших джерел електричної енергії. Дізнайтеся, в яких країнах ця галузь найбільш розвинута, які перспективи розвитку її в Україні? (За бажанням свою роботу надішліть учителю).02/04/04 лютого
Теми уроків. Когерентність світлових хвиль. Особливості лазерного випромінювання. Інтерференція світла. Принцип Гюйгенса - Френеля.
Дифракція світла. Дифракційні ґратки. Принцип Гюйгенса - Френеля.
Практикум з розв’язування задач з теми «Інтерференція  та дифракція світла»
1. Пройти тест "Дисперсія світла. Спектроскоп
 Посилання буде надано у Viber 02.02 о 9:00
2. Опрацювати матеріал підручника. §30,31. Зробити опорний конспект, та вивчити основні поняття.
2. Розібрати задачі с.175, 182.
3. Застосування інтерференції та дифракції.
 https://www.youtube.com/watch?v=9Up0DHHgEn8
4. Виконати №1 вправа31, №6 вправа 30.
Додатково*- виконати експериментальне завдання с.177
Виконане завдання (пункт 3, 4)надішліть вчителю.

28/28 січня
Теми уроків. Практикум з розв'язування задач з теми «Оптичні системи та оптичні прилади». 
Спектроскоп. Неперервний спектр світла. Дисперсія світла.
1. Повторити матеріал підручника. §27, 28.  
 Звернути увагу: Види лінз, характеристики лінзи, оптична сила лінзи, формула тонкої лінзи, збільшення лінзи, мал.27.5, 27.6  Знати будову ока людини, адаптація, акомодація, відстань найкращого зору, кут зору (формула), роздільна здатність ока, будову простих оптичних приладів, які характеристики потрібно знати для окулярів.
2. Розглянути задачі за посиланням:  
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1073
3.Опрацювати матеріал підручника. §29 або перейти за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QTSEfssgwZw
4. Виконати №7 вправа 29. Дати відповідь на питання: як утворюється веселка, яка послідовність кольорів та форма веселки, чому веселка буває перевернута.
Скористайтесь посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=1DVPMqolAuQ
Виконане завдання (пункт 4)надішліть вчителю.


Інтерференція світла.   https://www.youtube.com/watch?v=WCdeV2nWKTU

Теми уроків. Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність. Вихрове (індукційне) електричне поле. Вихрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.
1. Переглянути відео "Досліди М Фарадея Закон електромагнітної індукції"
або за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=GrBYG8NIUoU
2. Опрацювати §13, виписати до зошита та вивчити формули і правила.
3. Переглянути відео "Самоіндукція Індуктивність Енергія магнітного поля"
        або за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=QJ1XEYVlsyA
4.Опрацювати §14. Виписати до зошита та вивчити формули і правила. 
5. Звернути увагу: таблиці с.74,77,81,82(зелені), записати інформацію до зошита, вивчити її.


03/05/05 листопада
Теми уроків.Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.
Практикум з розв'язування задач з теми " Сила Ампера та сила Лоренца" .
1. Опрацювати §12 п. 2,3,4. 
2.  Розглянути таблицю с.68, записати інформацію до зошита.
3. Виконати №7 вправа 12, надіслати на електронну  пошту.


05 листопада Контрольна робота з теми «Електричний струм» 0 9:00
Текст контрольної роботи буде надано у Viber
03/05/05 листопада
Теми уроків. Практикум з розв'язування задач з теми " Електричний струм"
Контрольна робота з теми «Електричний струм»
1. Повторити 1- 9.
2. Розглянути задачі, перейшовши за посиланням:
            https://www.youtube.com/watch?v=yHSBr_oB7z0

27/29
жовтня
27 жовтня о 9:00 онлайн урок
28 жовтня  о 12:00 онлайн урок
Теми уроків.          Захист учнівських  проектів. Майстер- клас для молодших школярів"Джерела електричного живленняіз підручних засобів. Характеристика цих джерел"
Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля. Взаємодія струмів. Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Магнітне поле соленоїда. Сила Ампера. Сила Лоренца
1. Захист учнівських  проектів. 
   Орієнтовані вимоги до оформлення  проекту:
Тема проекту, виконавці                Повідомте тему проекту та представте виконавців
Ключове питання            Повідомте ключове питання, яке відображає тему, мету проекту
Матеріали проекту                                    Розкажіть про свої дослідження
Висновки                                                                      Зробіть висновки
Список джерел                 Назвіть джерела, якими ви користувалися під час  роботи                                                             над проектом       
Звіт до проекту надішліть на електронну  пошту:  olenaschool11@gmail.com

2. Згадуємо тему "Магнітне поле"
Дія магнітного поля на рамку зі струмом.
5. Виконати: №6 вправа 10.
3. Опрацювати матеріал §12.  Вивчити основні поняття теми та формули, попередньо виписавши їх до зошита. 
Виконані завдання (пункт 5) та звіт до навчального проекту надішліть на електронну  пошту   olenaschool11@gmail.com


Урок 2/3       3вересня
Тема. Корегуюче  повторення з  теми " Електричне поле".
Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму.
1. Повторити формули.
Урок 101/102/103/104                  28 травня/02/02/04 червня
Теми уроків. Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основі досягнень фізики та технологій.
Запис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердотільних та інших носіїв.
Мобільний зв‘язок та GPS навігація.
Прискорювачі елементарних частинок.
Види акумуляторів електричної енергії.
Рідкокристалічні дисплеї. Принцип роботи цифрового фотоапарату.
Фізична картина світу як сколадова природничо - наукової картини світу.
1. Подивіться відео. Порівняйте давні носії інформації із сучасними. Розглянте сучасні носії інформації, як вони працюють.
2. Мобільний зв‘язок та GPS навігація. Розглянте принцип роботи мобільного зв‘язку.


3.Переглянте відео. Порівняйте види сучасних акумуляторів, розглянте, як вибрати акумулятор. Які види акумуляторів найефективніші. Врахуйте екологічні питання.

4.Рідкокристалічні дисплеї. Принцип роботи цифрового фотоапарату. Якому телевізору надати перевагу?

5. Знайомимся із прискорювачем елементарних частинок.
6. Виберіть тему, яка вас найбільше зацікавила. Розглянте більш детально. Оформте зібрану інформацію (форма подачі на ваш вибір, вказуйте джерела інформації) та поділіться нею. Кращі роботи будуть розміщені на блозі.
Інформацію надішліть на електронну  пошту
                                                olenaschool11@gmail.com

05.05 о 10:00 онлайн - урок
07.05 о 12:00 онлайн - урок
                                              посилання буде надане у Viber
 Ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора.
1.Повторити: 1) Протонно-нейтронна модель атомногоядра. Ядерні сили. 2) Основний закон радіоактивного розпаду. 3)Отримання та застосування радіонуклідів. 4) Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції.
2.Опрацати §42 (пункт 3, 5). Перейти за посиланням, переглянути презентацію(Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)та зробити до презентації опорний конспект.  https://drive.google.com/file/d/1snlCteSRKhbVb3146z5dT-ZxwzCyfSnf/view  
                  3. Починаємо готуватись до контрольної роботи. Розібрати задачі (слайд 2 - 9) та записати їх до зошита.   (Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)  https://drive.google.com/file/d/1WIPHz01vytD0R6_FM_wQ4DipR5yNBkae/view    Виконати завдання  в робочому зошиті (слайд 10) 
Виконані завдання ( пункти 2, 3) надішліть на електронну  пошту
                                                olenaschool11@gmail.com

Урок 88/89/90                 28/28/30 квітня
Теми уроків.  Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. 
Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. 
1. Опрацювати §42 (пункт 1, 2, 4). Зробити для себе опорний конспект. Переглянути пояснення матеріалу.
2. Вчимося розв'язувати задачі. Переглянути відео. За потреби записати задачі до зошита.

3. Допишіть рівняння ядерних реакцій (з поясненням)

 4.Розглянте задачі, перейшовши за посиланнями:
 https://www.youtube.com/watch?v=UQQKn3o4Ii4
https://www.youtube.com/watch?v=xYKncsKkVqk
Виконані завдання ( пункти 1 та 3) надішліть на електронну  пошту
                                                olenaschool11@gmail.com

Урок 85/86/87                  21/21/23 квітня
Теми уроків.   Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр.  
Лабораторна робота. "Моделювання радіоактивного розпаду"
1. Лабораторна робота №7. "Моделювання радіоактивного розпаду". Передивитися відео та виконати роботу. Підручник с.250-251. Виконати роботу на окремих аркушах. (записати дату,  Лабораторна робота №7. "Моделювання радіоактивного розпаду", мета роботи, обладнання, таблиця, під таблицею підрахунки та графік) Можна використати домашній лабораторний зошит. Дані беремо з відео.
2. Опрацювати §41.  Створити до нього опорний конспект. Виконати №7 вправа 41.
 Інформацію про використання радіоактивних ізотопів можна розглянути більш детально (в медицині, науці, біології) та оформити окремо, як доповідь чи презентацію. 
                     Виконане завдання  надішліть на електронну  пошту

Урок 82/83/84                                     14/14/16 квітня
Теми уроків.  Закон радіоактивного розпаду.  Практикум з  розв'язування задач з теми" Закон радіоактивного розпаду".
1. Прочитати: §40 (п.4,5)Виписати та вивчити основний закон радіоактивного розпаду, активність радіонуклідів.
1. Розглянути задачі з відео та записати їх до зошита. 

2. Виконати завдання 2 с.255
 Виконане завдання  надішліть на електронну  пошту
                                                olenaschool11@gmail.com

Урок79/80/81    31березня/ 02 квітня
Тема уроку. Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект мас. Практикум з розв'язування задач.Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. 
1. Переглянути відео.
2. Опрацювати §39, виписати формули до зошита.
3. Розібрати задачі: (бажано записати до зошита)   
1.  Знайдіть дефект мас і енергію зв'язку ядра Нітрогену   (Відповідь: 0,10851 а. о. м.;   101 МеВ)
   — див. таблицю «Відносна атомна маса деяких ізотопів»


2.       Чому дорівнює енергія зв'язку ядра  ? (Відповідь: 54,4 МеВ.)
   — див. таблицю «Відносна атомна маса деяких ізотопів»


4.   Знайдіть дефект мас ядра Літію  та питому енергію зв'язку ядра.
 Маса ядра  дорівнює 7,01601 а.о.м., маса протона 1,00728 а.о.м., маса нейтрона 1,00866 а.о.м.
5. Переглянути відео. Прочитати: §40 (п.1-3)Виписати та вивчити правила зміщенняю.

6.  Виконати  №6 вправа 40.
                                         Виконане завдання (п. 4, 6) надішліть на електронну  пошту
                                                olenaschool11@gmail.com

Урок 76/77/78    24/24/26 березня
Теми уроків.    Випромінювання та поглинання світла атомоми. 
Лінійчасті спектри. Принцип дії лазера
1. Опрацювати §37. Виписати чому атои випромінює світло,  види спектрів, які речовини і в якому стані випромінюють їх, характерні риси спектрів.
2. До зошита написати інформацію: Спектральний аналіз, де застосовують спектральний аналіз, звідки ми знаємо властивості далеких зір.
3. Принцип дії лазера. (Читати §38)
4. Описати один із видів квантових генераторів (лазерів): будову, де застосовують, перспективи розвитку галузей застосування лазерів. Додатково №6 вправа38.
Виконане завдання  (пункт4 та задачі,  надані у Viber  ) надішліть на електронну пошту  olenaschool11@gmail.com


Урок 73/74/75    16/16/19 березня
Тема уроку. Контрольна робота з теми "Квантова фізика".  Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарнга модель атома, її якісне обгрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля.
1. Контрольна робота. (рекомендації надано у Viber, текст роботи буде надано 16 березня о 10:00 годині у Viber)
2. Представлення результатів навчальних проектів.
3. Уважно передивитися відео.

2. За підручником опрацювати  § 36. Виписати до зошита будову атома, Постулати Бора, , за якої умови відбувається випромінювання кванта енергії, що таке хвилі де Бройдя, формулу,  за якою знаходимо їх довжину, приклади їх довжини для різних частинок.
Звіт до навчального проекту надішліть на електронну пошту olenaschool11@gmail.com 


  онлайн - урок
 о 10:00
22 січня  онлайн - консультація
 о 13:00
посилання буде надане у Viber

Урок 49/ 50/ 51         20/20/22  січня
Теми уроків.  Практикум з розв'язування задач з теми 
«Закони геометричної оптики». 
Лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.
 Оптичні системи та оптичні прилади.
1. Для онлайн - уроку повторити закони відбивання та заломлення світла. 
    Розглянути розв'язки задач 8.2 -8.14 (бажано записати до зошита) за посиланням: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/957
2. Опрацювати матеріал підручника. §27, 28.  Виписати до зошита , вивчити виділені формули та правила.
 Звернути увагу: Види лінз, характеристики лінзи, оптична сила лінзи, формула тонкої лінзи, збільшення лінзи, мал.27.5, 27.6 розібрати та зробити в зошиті. Знати будову ока людини, адаптація, акомодація, відстань найкращого зору, кут зору (формула), роздільна здатність ока, будову простих оптичних приладів, які характеристики потрібно знати для окулярів. (с.166)
3. Розібрати приклади роз'язування задач с.159. 
Додатково. Розглянути задачі за посиланням: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1073
4. Виконати №6,7 вправа 28.  Надіслати на електронну пошту    olenaschool11@gmail.com 


13 січня  онлайн - консультація
 о 10:00
посилання буде надане у Viber

Урок 46/ 47/ 48          13/13/15  січня
Теми уроків.  Розвиток уявлень про природу світла.  Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики. Показник заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. Рефракція та міражі. 
1. Опрацювати матеріал підручника. §24, 25, 26.  Виписати до зошита , вивчити виділені формули та правила.
 Звернути увагу: розділи оптики, в чому полягає корпускулярна і хвильова теорія світла с.141, вимірювання швидкості світла, принцип Ферма, закони відбивання та заломлення світла, дзеркальне та дифузне відбивання, отримання зображення у дзеркалі (мал.25.7), принцип Гюйгенса, властивості заломлення світла, повне відбивання світла та його застосування.
2. Розібрати приклади роз'язування задач с.153.
3. За посиланням: https://subject.com.ua/physics/zno2018/126.html розглянути розв'язування задач. (Розглянути розв'язки задач 1-4, бажано записати до зошита)
 4. 15 січня до 18:00 пройти тест "Оптика. Розвиток уявлень про природу світла" за посиланням  (одна спроба, 15хвилин) :
                    https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7793927
5. Виконати №5 вправа 24, №6 вправа25, експериментальне завдання с.148


20.11     Повторний тест
   https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6102622

18.11.20
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1261611
Перевірте свої знання. Перейти за посиланням та пройти тест "Електромагнітна індукція" (до 19.11  22:00 години)
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7474705

04.11
Перевірте свої знання. Перейти за посиланням та пройти тест (до 06.11  15:00 години.   
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6160982

Урок 20/21/22                                           21/21/23 жовтня
Теми уроків.          Захист учнівських  проектів. 
Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля. Взаємодія струмів. Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Магнітне поле соленоїда. Сила Ампера.
1. Захист учнівських  проектів. 
   Орієнтовані вимоги до оформлення  проекту:
Тема проекту, виконавці             Повідомте тему проекту та представте виконавців
Ключове питання            Повідомте ключове питання, яке відображає тему, мету проекту
Матеріали проекту                                    Розкажіть про свої дослідження
Висновки                                                                      Зробіть висновки
Список джерел      Назвіть джерела, якими ви користувалися під час  роботи над
 проектом       
Звіт до проекту надішліть на електронну  пошту:  olenaschool11@gmail.com

2. Згадуємо тему "Магнітне поле"
3. Опрацювати матеріал §10,11.  Вивчити основні поняття теми та формули, попередньо виписавши їх до зошита. 
4. Дія магнітного поля на рамку зі струмом.
5. Виконати: №6 вправа 10, №3, додатково №5(б) вправа11.

Виконані задачі  (пункт 5) надішліть на електронну  пошту   olenaschool11@gmail.com

Урок 87/88/89/90/91                   22/22/27/29/29 травня
Теми уроків. Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основі досягнень фізики та технологій.
Запис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердотільних та інших носіїв.
Мобільний зв‘язок та GPS навігація.
Прискорювачі елементарних частинок.
Види акумуляторів електричної енергії.
Рідкокристалічні дисплеї. Принцип роботи цифрового фотоапарату.
Фізична картина світу як сколадова природничо - наукової картини світу.
1. Подивіться відео. Порівняйте давні носії інформації із сучасними. Розглянте сучасні носії інформації, як вони працюють.
2. Мобільний зв‘язок та GPS навігація. Розглянте принцип роботи мобільного зв‘язку.


3.Переглянте відео. Порівняйте види сучасних акумуляторів, розглянте, як вибрати акумулятор. Які види акумуляторів найефективніші. Врахуйте екологічні питання.

4.Рідкокристалічні дисплеї. Принцип роботи цифрового фотоапарату. Якому телевізору надати перевагу?

5. Знайомимся із прискорювачем елементарних частинок.
6. Виберіть тему, яка вас найбільше зацікавила. Розглянте більш детально. Оформте зібрану інформацію (форма подачі на ваш вибір, вказуйте джерела інформації) та поділіться нею. Кращі роботи будуть розміщені на блозі.
Інформацію надішліть на електронну  пошту
                                                olenaschool11@gmail.com

Рекомендації:
Контрольну роботу виконуємо на окремих аркушах. Записуємо дату, контрольна робота з теми "Атомна і ядерна фізика", вказуємо варіант І або ІІ, так як ви сиділи в класі. Гуща Д., Головач Е. - ІІІ варіант.
 В кожному варіанті по 7 завдань.
 1,2,3 завдання  - ставите номер і виконуєте з поясненням,
4 завд. -записуєте послідовно альфа і бета розпади, або алгебраїчне пояснення і відповідь.
 5, 6, 7 завдання - записуєте скорочену умову задачі, формули, розв'язок, відповідь. Маса протона 1,00728 а.о.м., маса нейтрона 1,00866 а.о.м. Атомні маси ізотопів берете із таблиці:
Оцінювання
1 завд. - 1б.
завд. - 1б.
завд. - 1б.
завд. - 2б.
завд. -
завд. -
7 завд. - 3б.                        На виконання роботи - 45 хвилин.
 Виконану роботу сфотографуйте і надішліть вчителю.
Об 11:30 роботи мають бути надіслані  на електронну пошту    olenaschool11@gmail.com або Viber
Якщо висилаєте пізніше, зателефонуйте класному керівнику або вчителю та поясніть чому.

Урок 83/84/85                    13/15/15 травня
Теми уроків. Практикум з  розв'язування задач з теми "Атомна і ядерна фізика"
Представлення результатів навчальних проектів.
Готуємось до контрольної роботи! 20 травня - контрольна робота!
1. Повторити теоретичний матеріал. Підручник с. 208, с.254
2.                 Перевірте знання теорії. 
                  Пройти тест з теми (до 16 травня 18:00. 
Тест містить 20 питань, для проходження відведено 20хв.)
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=219691
3. Розв'язування задач. Уважно розглянте розв'язок задач. 
 Задачі бажано записати до зошита, формули на окремий листок. 
1) №4(п.3) с.255
2) Повторюємо тему "Квантова фізика"
3) Повторюємо тему "Атомна та ядерна фізика"
4) 
4. Навчальний проект. 
( можна здавати на наступному тижні)
а) Етапи підготовки до навчального проекту та оцінювання. Перейти за посиланням, переглянути презентацію https://drive.google.com/file/d/1y0cOCV4pvIJ1OhSSVNimSmK_4fq1XdkQ/view
(Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)
б) Виберіть тему:
1. Фізичні основи роботи лазерного принтера.
2. Атомна енергетика України. Екологічні наслідки використання атомної енергії.
3. Застосування радіонуклідів у медицині. Наслідки радіаційного опромінення.
в) Опрацюйте матеріал, та складіть звіт до проекту. (форму звіту вибираєте самостійно, зверніть увагу на оцінювання).
Звіт до проекту надішліть на електронну  пошту
                                                olenaschool11@gmail.com1.Повторити: 1) Протонно-нейтронна модель атомногоядра. Ядерні сили. 2) Основний закон радіоактивного розпаду. 3)Отримання та застосування радіонуклідів. 4) Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції.

2.Опрацати §42 (пункт 3, 5). Перейти за посиланням, переглянути презентацію(Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)та зробити до неї опорний конспект.  https://drive.google.com/file/d/1snlCteSRKhbVb3146z5dT-ZxwzCyfSnf/view      

3. Опрацювати§43.  Схему с.248 зробити в зошиті. Переглянути презентацію за посиланням  та виписати види частинок та взаємодій. https://drive.google.com/file/d/14dUCBROUW2D2LQYM31hGpaeXzifNWopj/view                  4. Починаємо готуватись до контрольної роботи. Розібрати задачі (слайд 2 - 9) та записати їх до зошита.   (Сайт вчителя фізики Сажнєвої Є.Б.)  https://drive.google.com/file/d/1WIPHz01vytD0R6_FM_wQ4DipR5yNBkae/view    

Виконати завдання  в робочому зошиті (слайд 10) 

Виконані завдання ( слайд10 та пункт 3) надішліть на електронну  пошту

                                                olenaschool11@gmail.com


Урок 78/79                           29/29 квітня
Теми уроків.  Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. 
Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції.
1. Опрацювати §42 (пункт 1, 2, 4). Зробити для себе опорний конспект. Переглянути пояснення матеріалу.
2. Вчимося розв'язувати задачі. Переглянути відео. За потреби записати задачі до зошита.


3. Допишіть рівняння ядерних реакцій (з поясненням)
                                                           
4.Розглянте задачі, перейшовши за посиланнями:
 https://www.youtube.com/watch?v=UQQKn3o4Ii4
https://www.youtube.com/watch?v=xYKncsKkVqk
5. Перейти за посиланням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=919273  
та пройти тест "Атом та атомне ядро" (до 04 травня до 20:00. Ви маєте можливість пройти тест лише один раз. Прізвище писати своє.)
Виконані завдання ( пункти 1 та 3) надішліть на електронну  пошту
                                                olenaschool11@gmail.com

Урок 75/76/77                                     22/24/24 квітня
Теми уроків.  Лабораторна робота. "Дослідження треків заряджених частинок за готовими фотографіями". 
1. Лабораторна робота. "Дослідження треків заряджених частинок за готовими фотографіями". Підручник с.252, с. 253. Виконати в робочому зошиті. Можна використати домашній лабораторний зошит. Перед виконанням перегляньте відео.2. ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ   (виберіть рівень задач самостійно)         
!!!Виконані завдання сфотографуйте або відскануйте та надішліть на електронну пошту olenaschool11@gmail.com (не забудьте підписати свою роботу, виконувати в робочому зошиті)
I рівень
1. Яку енергію та імпульс мають фотони видимої частини спектру у найкоротших ( = 400 нм) і найдовших ( = 760 нм) світлових хвиль? Чому дорівнює їхня маса?
2. Яку довжину хвилі, масу та імпульс має фотон енергією 1 МеВ?

ІІІ рівень
3. Яку швидкість має електрон, кінетична енергія якого дорівнює енергії фотона довжиною хвилі 600 нм?
4. Людське око має найвищу чутливість до зеленого світла ( = 550 нм). Воно починає реагувати на нього при потужності світлового потоку 2 • 10-17 Вт. Скільки фотонів за 1 с потрапляє при цьому на сітчатку ока?
5. Яку кінетичну енергію і швидкість матимуть фотоелектрони, що вилітають з поверхні оксиду барію (A0 = 1,2 еВ), якщо її опромінювати зеленим світлом довжиною хвилі 550 нм?
ІІ рівень
6. Робота виходу електрона з цезію дорівнює 1,9 еВ. Обчислити червону межу фотоефекту для Цезію. Якому кольору видимого світла вона відповідає?
7. Обчислити роботу виходу електронів для срібла в джоулях і електрон-вольтах, якщо його червона межа фотоефекту становить 260 нм.
8. Чи відбуватиметься фотоефект, якщо поверхню ртуті опромінювати світлом видимого діапазону випромінювання? Робота виходу електронів із ртуті дорівнює 4,53 еВ.
Додатково 
9. Яку затримуючу напругу треба подати на анод фотоелемента з вольфрамовим катодом, щоб струм у колі припинився, якщо на катод падає випромінювання довжиною хвилі 0,1 мкм?

Немає коментарів:

Дописати коментар